Obecní vyhlášky, nařízení a směrnice

Vyhlášky a nařízení

Nařízení č. 1.2015 – zákaz podomního a pochůzkové prodeje v obci Brniště

OZV č. 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště

1/2012 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1/2011 – o místním poplatku ze psů

2/2011 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3/2011 – o místním poplatku ze vstupného

5/2011 – požární řád

Směrnice

Volební řád školská rada

Směrnice č. 1/2016 – pronájem kulturních domů

Stanovení cen pozemků

2/2011 – odpisový plán