Povinné údaje

Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR.

Předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na OÚ Brniště v pracovních dnech v době, po kterou je úřad otevřen pro veřejnost (otvírací hodiny). Právní předpisy Obce Brniště (obecně závazné vyhlášky a nařízení) v kanceláři OÚ Brniště.

Úhrady za poskytování informací

Bezplatně.

Licenční smlouvy

ID Datové schránky: 8pyavir