Zastupitelstvo

Starosta

Ing. Ivan Pastorek (uvolněný)

tel. 487 850 215, 602 391 245

e-mail: starosta@brniste.cz

Místostarosta

Ing. Igor Jediný  (neuvolněný)

e-mail: mistostarosta@brniste.cz 

Členové zastupitelstva

Ing. Marcela Herbstová
František Kadrnka
Mgr. Bohumila Kuchařová
Milan Majerech
Ing. Jiří Myška
Luboš Nekola
Milan Rychnovský