Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.2.2018  5.4.2018    Dražební vyhláška [PDF 3,757kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 19.3.2018  5.4.2018  OÚBr. 134/2018  Veřejná vyhláška - Brnišťský půlmaraton 2018 [PDF 1,859kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.1.2018  1.1.2019    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 2,727kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.9.2017  1.4.2018    Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství [PDF 716kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.3.2018  29.3.2018    Pozvánka na 38. ZOBr. [PDF 266kB]  Ostatní informace
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017 [PDF 3,231kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 2.1.2018  2.1.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2018 a středněobého výhledu na léta 2019-2020 [PDF 355kB]  Rozpočet a finance
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu [PDF 2,612kB]  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017 [PDF 393kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2015 [PDF 414kB]  Veřejnoprávní smlouva

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentování je ukončeno.