Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Volby

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 24.9.2018  15.11.2018    Dražební vyhláška [PDF 9,839kB]  Dražební vyhláška

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.7.2018  31.12.2018  OÚBr.316/2018  Nařízení hejtmana LK 26.7.2018 [PDF 474kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.6.2018  1.78.2018    Výběrové řízení - pozemky v majetku VLS [PDF 5,392kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.6.2018  30.9.2018    Oznámení o rozšíření distribuční sítě NN- Jáchynov [PDF 753kB]  Ostatní informace
 31.5.2018  1.10.2018  OÚBr. 231/2018  Zákaz odběru povrchových vod od 1.6. do 30.9.2018 [PDF 289kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2018  11.4.2019    Závěrečný účet MiPo 2017 [PDF 849kB]  Rozpočet a finance
 8.1.2018  1.1.2019    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 2,727kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.8.2018  7.8.2021    Oznámení nálezu [PDF 300kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021    Oznámení nálezu - náramkové hodinky [PDF 294kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021  OLP/3829/2018  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - VPS - cyklostezka Panenský potok - vyhled. studie [PDF 7,964kB]  Veřejnoprávní smlouva
 14.6.2018  30.9.2018    Návrh nových jízdních řádů k připomínkám [PDF 361kB]  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrh nových jízdních řádů k připomínkování [PDF 81kB]  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrh nových jízdních řádů k připomínkování [PDF 102kB]  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrhy nových jízdních řádů k připomínkování [PDF 158kB]  Ostatní informace
 1.6.2018  1.7.2019    Oznámení o schválení a zveřejnění dokumentů obce Brniště - Závěrečný účet [PDF 416kB]  Rozpočet a finance
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  [PDF 988kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017 [PDF 3,231kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 2.1.2018  2.1.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2018 a středněobého výhledu na léta 2019-2020 [PDF 355kB]  Rozpočet a finance
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu [PDF 2,612kB]  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017 [PDF 393kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2015 [PDF 414kB]  Veřejnoprávní smlouva

Volby - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.9.2018  8.10.2018  Volby  Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Brniště [PDF 480kB]  Ostatní informace
 20.8.2018  8.10.2018  Volby  Pozvánka na 1. zasedáni OVK pro volby do ZO [PDF 574kB]  Ostatní informace
 15.8.2018  10.10.2018  volby ZO 2018  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 365kB]  Ostatní informace
 1.6.2018  10.10.2018    Stanovení počtu členů ZO Brniště pro volební období 2018-2020 [PDF 400kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.