Úřední deska

Zobrazit archiv úřední desky - RSS

Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Obecní úřad Brniště

Exekutorský úřad - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 19.10.2017  22.11.2017  Dražební vyhláška [PDF 2,999kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Jiné správní úřady - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 25.3.2014  26.3.2024  Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace
 14.9.2017  1.4.2018  Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství [PDF 716kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.1.2017  31.12.2017  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy [PDF 3,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.11.2017  24.11.2017  Veřejná vyhláška [PDF 4,621kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.11.2017  22.11.2017  Náverh - Rozpočtový výhled MiPO [PDF 253kB]  Rozpočet a finance

Obecní úřad Brniště - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 26.2.2016  26.2.2026  Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2015 [PDF 414kB]  Veřejnoprávní smlouva

Obecní úřad Brniště - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 11.5.2017  28.4.2020  Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020  Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 17.3.2017  31.12.2017  Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu  [PDF 355kB]  Rozpočet a finance
 10.11.2017  26.11.2017  Informace občanům o záměru stavby posklizňové linky v Brništi [PDF 346kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentování je ukončeno.