Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 11.5.2018  21.6.2018    Dražba [PDF 1,926kB]  Dražební vyhláška

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 11.5.2018  28.5.2018    Opatření obecné povahy  [PDF 3,541kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.4.2018  24.5.2018    Vyúčtování vodného a stočného SčVK 2017 [PDF 995kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.4.2018  29.5.2018    Finanční úřad - Daň z nemovitosti 2018  [PDF 2,213kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2018  11.4.2019    Závěrečný účet MiPo 2017 [PDF 849kB]  Rozpočet a finance
 11.4.2018  9.6.2018  OÚBr.161/2018  Dražební vyhláška [PDF 2,525kB]  Vyhlášky a nařízení
 8.1.2018  1.1.2019    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 2,727kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.5.2018  30.5.2018    Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 Obec Brniště [PDF 101kB]  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    VSK ZŠ a MŠ Brniště [PDF 454kB]  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Závěrečný účet za rok 2017 - návrh - Obec Brniště [PDF 680kB]  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Rozvaha Obec Brniště r. 2017 [PDF 106kB]  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Kontrola hospodaření obce Brniště za rok 2017 [PDF 2,712kB]  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2017 Obec Brniště [PDF 156kB]  Rozpočet a finance
 9.5.2018  25.5.2018  OÚBr.191/2018  Oznámení o vydání změny Územního plánu Brniště [PDF 398kB]  Ostatní informace
 9.5.2018  25.5.2018    Změna č. 1 ÚP Brniště [PDF 2,015kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  [PDF 988kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017 [PDF 3,231kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 2.1.2018  2.1.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2018 a středněobého výhledu na léta 2019-2020 [PDF 355kB]  Rozpočet a finance
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu [PDF 2,612kB]  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017 [PDF 393kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2015 [PDF 414kB]  Veřejnoprávní smlouva

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentování je ukončeno.