487 850 193 obec@brniste.cz

Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace
 3.4.2019  31.12.2022    Opatření obecné povahy - kůrovec [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  28.8.2019    Info o záměru v území - vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín [PDF 549kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  28.8.2019    Info o záměru v území - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín [PDF 1,667kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.7.2019  28.8.2019  MMR-49127/2016-83/2183/2019  Oznámení o zahájení ÚŘ a nařízení veř.ústního jednání - Vedení 400 kV V451/448 TR Babylon - TR Bezděčín [PDF 311kB]  Zahájení územního řízení
 24.7.2019  1.10.2019  MUCL/79741/2019  Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod od 24.07.2019 [PDF 286kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2018  1.1.2020  OÚBr.499/2018  Opatření obecné povahy [PDF 2,119kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.11.2018  1.1.2020  OÚBr.512/2018  Přechodná úprava provozu na místních komunikacích [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  22.8.2019  UZSVM/UCL/4066/2019/UCLM  Oznámení o výběrovém řízení - pozemek pč.,287/1 k.ú. V.Grunov [PDF 740kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.8.2018  7.8.2021    Oznámení nálezu [PDF 300kB]  Ostatní informace
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017 [PDF 393kB]  Veřejnoprávní smlouva
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu [PDF 2,612kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017 [PDF 3,231kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 23.7.2018  24.7.2021    Oznámení nálezu - náramkové hodinky [PDF 294kB]  Ostatní informace
 13.12.2018  31.12.2019    Rozpočet obce na rok 2019 [PDF 1,642kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2018  31.12.2019    Střednědobý výhled Obce Brniště na léta 2020-2022 [PDF 542kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2018  31.12.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020-2022 [PDF 441kB]  Rozpočet a finance
 29.5.2019  31.1.2020    Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 [PDF 425kB]  Rozpočet a finance
 15.1.2019  31.1.2020    Oznámení o schvalování rozpočtových opatření [PDF 349kB]  Rozpočet a finance
 14.8.2019  22.8.2019    Pozvánka na 10. ZO  [PDF 577kB]  Ostatní informace
 20.8.2019  5.9.2022  OLP 2386/2019  Smlouva o poskytnutí úč. dotace - oprava fasády kaple V. Grunov [PDF 485kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.4.2019  2.4.2021  OLP/313/2019  VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - hospodaření v lesích [PDF 3,230kB]  Veřejnoprávní smlouva
 23.7.2018  24.7.2021  OLP/3829/2018  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - VPS - cyklostezka Panenský potok - vyhled. studie [PDF 7,964kB]  Veřejnoprávní smlouva
 25.7.2019  26.7.2023  OÚBr 462/2019  VPS o poskytnutí individuální neinvest. dotace z RO - PNF ZOD Brniště [PDF 948kB]  Veřejnoprávní smlouva
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  [PDF 988kB]  Veřejnoprávní smlouva
 6.2.2019  7.2.2022  VPS 1/2019  VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]  Veřejnoprávní smlouva
 16.10.2018  17.10.2021  VPS 2/2018  VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Brniště [PDF 984kB]  Veřejnoprávní smlouva

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.5.2019  23.5.2020    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2018 [PDF 1,712kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.