Úřední deska

Zobrazit archiv úřední desky - RSS

Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Obecní úřad Brniště

Exekutorský úřad - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 12.7.2017  11.9.2017  Dražební vyhláška 4 EX 249/05-60 [PDF 101kB]  Dražební vyhláška

Jiné správní úřady - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 25.3.2014  26.3.2024  Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace
 2.1.2017  31.12.2017  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy [PDF 3,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.7.2017  7.8.2017  Veřejná vyhláška - dopravní značení Brniště-Velký Grunov smíšená stezka pro pěší a cyklisty [PDF 1,318kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.7.2017  4.8.2017  VŘ - prodej nemovitého majetku VLS ČR, s.p. [PDF 304kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.7.2017  4.8.2017  VŘ - prodej nem. majetku VLS ČR, s.p. [PDF 365kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.7.2017  29.7.2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stavení přechodné úpravy provozu na PK - Brniště - chodník III. etapa [PDF 3,324kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.7.2017  29.7.2017  Schéma k VV opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK \"Brniště - chodník III. etapa\" [PDF 398kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.7.2017  28.7.2017  Výzva - referent stavebního úřadu MěÚ Jablonné v P. [PDF 1,237kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 26.2.2016  26.2.2026  Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2015 [PDF 414kB]  Veřejnoprávní smlouva

Obecní úřad Brniště - zpět
 Vystavení  Stažení  Název oznámení  Typ
 11.5.2017  28.4.2020  Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020  Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 17.3.2017  31.12.2017  Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu  [PDF 355kB]  Rozpočet a finance

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentování je ukončeno.