Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.2.2019  11.3.2019    Odročení dražby [PDF 423kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.12.2018  7.3.2019  OÚBr. 569/2018  Exekuční řízení  [PDF 222kB]  Dražební vyhláška

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 11.2.2019  7.3.2019    Oznámení o VŘ s následnou aukcí p.č. 48/3 Brniště [PDF 603kB]  Ostatní informace
 8.2.2019  6.3.2019  OÚbr 110/2019  Oznámení o VŘ s aukcí čís. UCL/002/2019 [PDF 1,672kB]  Ostatní informace
 29.1.2019  27.2.2019    Aukční vyhláška ÚZSMV [PDF 2,115kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.1.2019  31.5.2019    Oznámení geodetických prací [PDF 244kB]  Ostatní informace
 26.11.2018  1.1.2020  OÚBr.512/2018  Přechodná úprava provozu na místních komunikacích [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2018  1.1.2020  OÚBr.499/2018  Opatření obecné povahy [PDF 2,119kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.6.2018  1.78.2018    Výběrové řízení - pozemky v majetku VLS [PDF 5,392kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2018  11.4.2019    Závěrečný účet MiPo 2017 [PDF 849kB]  Rozpočet a finance
 25.3.2014  26.3.2024    Výzva ÚZSVM [PDF 109kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 226/2019  Oznámení záměr prodeje pp. 93/11 a 94/2 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,621kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 231/2019  Oznámení záměr pronájmu 88/4 a 630 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,642kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 229/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 595/2 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,620kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 228/2019  Oznámení záměr prodeje 582/3 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,596kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 227/2019  Oznámení zámě prodeje p.p.č. 4/3 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,609kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn.č. 232/2019  Oznámení záměr pronájmu 636/1 a 6 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,628kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  8.3.2019    OZV 1/2019 Stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 439kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.2.2019  7.2.2022  VPS 1/2019  VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]  Veřejnoprávní smlouva
 13.12.2018  31.12.2019    Rozpočet obce na rok 2019 [PDF 1,642kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2018  31.12.2019    Střednědobý výhled Obce Brniště na léta 2020-2022 [PDF 542kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2018  31.12.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020-2022 [PDF 441kB]  Rozpočet a finance
 16.10.2018  17.10.2021  VPS 2/2018  VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Brniště [PDF 984kB]  Veřejnoprávní smlouva
 8.8.2018  7.8.2021    Oznámení nálezu [PDF 300kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021    Oznámení nálezu - náramkové hodinky [PDF 294kB]  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021  OLP/3829/2018  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - VPS - cyklostezka Panenský potok - vyhled. studie [PDF 7,964kB]  Veřejnoprávní smlouva
 1.6.2018  1.7.2019    Oznámení o schválení a zveřejnění dokumentů obce Brniště - Závěrečný účet [PDF 416kB]  Rozpočet a finance
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  [PDF 988kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017 [PDF 3,231kB]  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017 [PDF 402kB]  Veřejnoprávní smlouva
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu [PDF 2,612kB]  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017 [PDF 393kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště [PDF 408kB]  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště [PDF 413kB]  Veřejnoprávní smlouva
 26.2.2016  26.2.2026    Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace [PDF 498kB]  Veřejnoprávní smlouva

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.