487 850 193 obec@brniste.cz

Žádost starosty na Povodí Ohře o prohloubení Panenského potoka a odpověď na ni.