487 850 193 obec@brniste.cz

Na úřední desce jsou zveřejněny návrhy nových jízdních řádů k připomínkování – vlaky, autobusy.