487 850 193 obec@brniste.cz

Úřední deska

Zobrazit úřední desku
Exekutorský úřad - Jiné správní úřady - Obecní úřad Brniště - Volby - Zastupitelstvo obce

Exekutorský úřad - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.7.2021  14.8.2021    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 20.7.2021  30.8.2021    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 31.12.2020  16.2.2021    Dražební vyhláška - Andrašík L.  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.8.2020  1.10.2020    Dražba ppč. 179/5 k.ú. Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.8.2020  1.10.2020    Dražba ppč. 179/2 k.ú. Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.5.2020  22.7.2020    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.2.2020  26.2.2020    Zrušení dražební vyhlášky  Dražební vyhláška
 10.1.2020  26.2.2020    Dražba - pozemky Hlemýždí  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.11.2019  12.12.2019    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.8.2019  8.9.2019  191 EXD 3/19-2  Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.2.2019  11.3.2019    Odročení dražby  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.1.2019  21.2.2019    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.12.2018  7.3.2019  OÚBr. 569/2018  Exekuční řízení  Dražební vyhláška
 14.12.2018  21.2.2019  OÚBr.560/2018  Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 24.9.2018  15.11.2018    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 7.6.2018  2.8.2018  OÚBr.268/2018  Dražební vyhláška Eva Herynková  Dražební vyhláška
 11.5.2018  21.6.2018    Dražba  Dražební vyhláška
 14.2.2018  5.4.2018    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.1.2018  23.3.2018    Elektronická dražba  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.10.2017  22.11.2017    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.8.2017  3.9.2017    Exekuční příkaz Ee 3659/17-33  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.8.2017  27.8.2017    Dražební vyhláška 209 E 1681/2011-73  Dražební vyhláška
 12.7.2017  11.9.2017    Dražební vyhláška 4 EX 249/05-60  Dražební vyhláška
 27.3.2017  29.4.2017    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.3.2017  26.5.2017    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.8.2016  4.10.2016    Elektronická dražba nemovitosti  Dražební vyhláška
 9.3.2016  19.4.2016    Elektronická dražba  Dražební vyhláška
 24.2.2016  3.5.2016    Elektronická dražba nemovitosti - Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.2.2016  4.5.2016    Dražební jednání  Dražební vyhláška
 28.1.2016  8.3.2016    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 6.1.2016  26.2.2016    Elektronická dražba  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.12.2015  28.1.2016    Usnesení o elektronické dražbě  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.10.2015  11.11.2015    Odročení dražby na neurčito LV 218 k.ú. Velký Grunov  Dražební vyhláška
 30.9.2015  27.11.2015    Zrušení exekučního řízení LV 61 k.ú. Velký Grunov  Dražební vyhláška
 22.9.2015  20.11.2015    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 22.9.2015  27.11.2015    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 13.5.2015  17.6.2015    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 13.3.2015  22.4.2015    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 1.12.2014  5.2.2015    Dražba  Dražební vyhláška
 19.11.2014  5.12.2014    Usnesení o odročení dražby  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.9.2014  16.10.2014    elektronická dražba  Dražební vyhláška

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 12.1.2022  28.1.2022    Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.11.2021  29.11.2021    Rozpočet 2022 a střednědobý výhled MiPo  Rozpočet a finance
 3.11.2021  3.12.2021    SPÚ - pozemky k pronájmu  Ostatní informace
 2.11.2021  18.11.2021    V 1506_CL - Noviny rozšíření vedení o VN 35kV (IE-12-4005780)  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.10.2021  25.10.2021    „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“  Ostatní informace
 1.9.2021  18.10.2021    Oznámení o zahájení stavebního řízení  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.8.2021  10.9.2021    Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.8.2021  27.9.2021  MPO230243/2021  Oznámení o zahájení stav. řízení "Vedení 400 KV - "TR Babylon - Bezděčín"  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.8.2021  28.9.2021    Žádost o stavební povolení - Vedení "Bezděčín - Babylon"  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.8.2021  19.8.2021  MUCL/77162/2021  Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK Luhov  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.8.2021  19.8.2021  příloha k MUCL/77162/2021  Mapka  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.8.2021  1.9.2021    Opatření obecné povahy DIAMO s.p.  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.6.2021  30.6.2021    Opatření obecné povahy ZEPS s.r.o.  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.6.2021  27.6.2021    Oznámení o zjišťování průběhu hranic komplexní pozemkové úpravy k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.6.2021  27.6.2021    Mapka srazu k oznámení o zjištťování průběhu hranic  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.6.2021  27.6.2021    Oznámení - určení opatrovníka - pozemkové úpravy k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2021  18.6.2021    Návrh Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2021  18.6.2021    Výzva k uplatnění připomínek  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.5.2021  18.6.2021    Návrh Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.5.2021  18.6.2021    Veřejná vyhláška a výzva k uplatnění připomínek -  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.5.2021  12.6.2021    ověření ke vstupu a vjezdu SPÚ  Ostatní informace
 27.5.2021  12.6.2021    Pověření ke vstupu a vjezdu SPÚ  Ostatní informace
 27.5.2021  12.6.2021    Zahájení aktualizace BPEJ  Ostatní informace
 27.5.2021  12.6.2021    Zahájení aktualizace BPEJ  Ostatní informace
 10.5.2021  30.6.2021    Dražební vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.5.2021  5.6.2021    Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2021  3.6.2021    Změna ÚP č. 2 Zákupy  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2021  26.5.2021    Vyhláška FÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  22.5.2021    SVS - cena vodného a stočného r. 2020  Ostatní informace
 12.4.2021  28.4.2021    Veřejná vyhláška - Vydání Aktualizace č.1 Zásad ÚRLK  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.1.2022    Opatření obecné povahy STABAG a.s.  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.1.2022    Opatření obecné povahy GEZ s.r.o.  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.4.2021  MUCL/21537/2021  Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.4.2021  k MUCL/21537/2021  Příloha č. 1  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.4.2021  MUCL/16485/2021  Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2021  1.6.2021    Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Brniště a Velký Grunov  Ostatní informace
 9.3.2021  25.3.2021    Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Hlemýždí  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2021  1.1.2022    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.2.2021  30.6.2021    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za 2020 - návrh  Ostatní informace
 5.2.2021  22.2.2021    Územní rozhodnutí o umístění stavby - Revitalizace Ploučnice I.etapa  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.2.2021  3.3.2021    Pozemky k pronájmu SPÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.1.2021  1.1.2022  OÚBr. 25/2021  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích r. 2021  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2021  1.1.2022    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích r. 2021- SČVK  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2020  6.1.2021    Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.12.2020  31.12.2020    Oznameni_o_vylozeni_soupisu_naroku_vlastniku_KoPU_v_k._u._Brniste  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.12.2020  19.12.2020     Zahájení ÚŘ na umístění stavby  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.12.2020  18.12.2020    Zrušení nařízení jednání - Kamenolom Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.11.2020  14.12.2020    Veřejná vyhláška - Most Brniště - Velký Valtinov  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.11.2020  4.12.2020    SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 2.11.2020  17.11.2020    Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2023 - MIPO - návrh  Rozpočet a finance
 2.11.2020  17.11.2020    Rozpočet na rok 2021 - MIPO - návrh  Rozpočet a finance
 27.10.2020  12.11.2020  OÚBr. 460/2020  Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.10.2020  25.11.2020  OÚBr. 455/2020  Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště- Tlustec v dobývacím prostoru Luhov  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.10.2020  31.10.2020    Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č.1 ÚP Pertoltice p.R.  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.8.2020  13.9.2020  MUCL/87113/2020  Zahájení řízení  Ostatní informace
 12.8.2020  12.9.2020    Dražba  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2020  31.12.2020    Nařízení KHS LK 1/2020 ze dne 22.7.2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.7.2020  17.7.2020    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2020  30.7.2020    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.6.2020  30.6.2021  MiPO  Závěrečný účet MiPO za rok 2019  Rozpočet a finance
 12.5.2020  28.5.2020    Vyúčtování vodného a stočného 2019 SČVK  Ostatní informace
 27.4.2020  27.5.2020    Daň z nemovitých věcí rok 2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.4.2020  1.1.2021    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.4.2020  30.4.2020    Oznámení o ZRUŠENÍ veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Městský  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2020  24.4.2020    Návrh závěrečného účtu Mikroregion Podralsko 2019  Rozpočet a finance
 6.4.2020  7.5.2020    Veřejná vyhláška - lesy  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.3.2020  23.4.2020    Změna č. 1 ÚP Pertoltice p.R. - doplnění  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.3.2020  29.3.2020  SPU 089936/2020/Pob/LB  Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Luhov u Mimoně  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  23.4.2020    Věřejné projednvání Změna č. 1 ÚP Pertoltice p.R.  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.3.2020  10.4.2020    Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 2 ÚP Zákupy  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2020  20.3.2020  OÚBr.113/2020  Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2020  31.12.2020  OÚBr. 18/2020  Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.12.2019  9.1.2020    Územní rozhodnutí - ČEPS  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.12.2019  31.12.2020  OÚBr. 722/2019  Opatření obecné povahy - SČVK od 1.1.2020 do 31.12.2020  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.11.2019  30.6.2020    Zřízení nových odběrových míst - Hlemýždí 6 RD  Ostatní informace
 22.11.2019  8.12.2019  OÚBr.688/2019  Hromadný předpisný seznam MÚ. Zákupy  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.11.2019  4.12.2019  OÚBr. 680/2018  Schválení stavebního záměru " Silnice Brniště - Jablonné v Podještědí"  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.11.2019  27.11.2019    Návrh MiPO - rozpočet 2020 a Rozpočtový výhled  Rozpočet a finance
 29.10.2019  29.11.2019    Výběrové řízení - pozemky VLS  Ostatní informace
 10.10.2019  26.10.2019  SPU 403936/2019/Pob/Kr  Oznámení - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. V. Grunov - zjišťování průběhu hranic pozemků 30-31.10.2019  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.10.2019  18.10.2019  OÚBr.594/2019  Veřejná vyhláška - Kamenice  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.9.2019  11.10.2019  OÚBr.581/2019  Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.9.2019  2.10.2019  SPU359532/2019/Pob/Kr  Pznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.9.2019  2.10.2019  SPU 357880/2019/Pob/Dra  Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků II. etapa - k.ú. Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.9.2019  4.10.2019  OÚBr.557/2019  Oznámení o výběrovém řízení  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.9.2019  3.10.2019    49127-2016-83-2722-2019-ČEPS_UR_B_B_seznámení_s_podklady  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2019  14.8.2019  OÚBr. 487/2019  Veřejná vyhláška - Advisia  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2019  14.8.2019  OÚBr. 488/2019  Veřejná vyhláška - Lamal  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  1.10.2019  MUCL/79741/2019  Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod od 24.07.2019  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  22.8.2019  UZSVM/UCL/4066/2019/UCLM  Oznámení o výběrovém řízení - pozemek pč.,287/1 k.ú. V.Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  28.8.2019    Info o záměru v území - vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  28.8.2019    Info o záměru v území - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.7.2019  8.8.2019    Komplexní prohlídky pozemků  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.7.2019  28.8.2019  MMR-49127/2016-83/2183/2019  Oznámení o zahájení ÚŘ a nařízení veř.ústního jednání - Vedení 400 kV V451/448 TR Babylon - TR Bezděčín  Zahájení územního řízení
 2.7.2019  1.8.2019    Oznámení o výběrovém řízení  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.6.2019  23.7.2019    Nabídka pozemků VLS k prodeji  Ostatní informace
 17.6.2019  4.7.2019  OÚBr. 431/2019  Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2019  3.7.2019  OÚBr. 411/2019  Zápis z úvodního jednání SPÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2019  19.7.2019    Zápis z jednání KoPu  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.6.2019  29.6.2019  OÚBr. 402/2019  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.6.2019  20.6.2019  OÚBr. 377/2019  Veřejná vyhláška - odstavené vozidlo  Vyhlášky a nařízení
 27.5.2019  19.6.2019    Oznámení o výběrovém řízení  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2019  8.6.2019    Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - ZOD Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.5.2019  5.6.2019    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. V. Grunov - pozvánka  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2019  30.5.2019  OÚBr. 345/2019  Oznámení o zahjení příprav komplexních pozemkových úprav v k.ú. Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2019  30.5.2019  OÚBr. 346/2019  Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav - k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.5.2019  10.6.2019  OÚBr. 337/2019  Veřejná vyhláška - dopravní značení v obci  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.5.2019  23.5.2019  OÚBr. 333/2019  Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. V.Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.5.2019  31.5.2019  OÚBr. 320/2019  Vyúčtování vodného a stočného SVS  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.4.2019  15.5.2019  OÚBr. 279/2019  Zjišťování hranic KoPu k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2019  26.4.2019    Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - ÚZSVM  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.3.2019  5.4.2019  OÚBr. 190/2019  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak z veřejně přístupné pozemní komunikace  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.3.2019  3.4.2019  OÚBr. 188/2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Mikroregion Podralsko  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.3.2019  3.4.2019  OÚBr. 188/2019  NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 - Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 18.3.2019  3.4.2019  OÚBr. 188/2019  NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 - Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 13.3.2019  12.4.2019  OÚBr. 176/2019  SPÚ - Oznámení o byložení návrhu změn map bonitových ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.2.2019  29.3.2019    Vnější havarijní plán DIAMO s.p.  Vyhlášky a nařízení
 11.2.2019  7.3.2019    Oznámení o VŘ s následnou aukcí p.č. 48/3 Brniště  Ostatní informace
 8.2.2019  6.3.2019  OÚbr 110/2019  Oznámení o VŘ s aukcí čís. UCL/002/2019  Ostatní informace
 29.1.2019  27.2.2019    Aukční vyhláška ÚZSMV  Vyhlášky a nařízení
 4.1.2019  31.5.2019    Oznámení geodetických prací  Ostatní informace
 13.12.2018  11.1.2019    Oznámen o výběrovém řízení s aukcí ÚZPSM  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.12.2018  10.1.2019  OÚBr. 554/2018  Výběrové řízení ÚZSVM  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.11.2018  1.1.2020  OÚBr.512/2018  Přechodná úprava provozu na místních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2018  1.1.2020  OÚBr.499/2018  Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.11.2018  30.11.2018  OÚBr. 493/2018  Opatření obecné povahy ppč. 1118/1 k.ú. V. Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.10.2018  23.11.2018  OÚBr. 456/2018  Závěr zjišťovacího řízení "Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)"  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.10.2018  9.11.2018    MiPo- návrh rozpočtu a rozpočtový výhled r. 2019  Rozpočet a finance
 17.10.2018  16.11.2018  OÚBr. 436/2018  Oznámení o zahájení výběrového řízení s aukcí  Dražební vyhláška
 10.10.2018  26.10.2018  OÚBr. 427/2018  Opatření obecné povahy - Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.10.2018  4.11.2018  OÚBr. 416/2018  SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 4.9.2018  20.9.2018  OÚBr.363/2018  Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Revitalizace Liberec-Česká Lípa"  Ostatní informace
 27.8.2018  12.9.2018    Ukončení doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.8.2018  8.9.2018  MUCL/91413/2018  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava ŽP V.Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.8.2018  8.9.2018  MUCL/91413/2018  Situace - objízdná trasa - oprava žel.přejezdu Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.8.2018  24.8.2018  OÚBr.333/2018  Opatření obecné povahy - chodník Velký Grunov II.etapa  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.7.2018  31.12.2018  OÚBr.316/2018  Nařízení hejtmana LK 26.7.2018  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.7.2018  3.8.2018  OÚBr.309/2018  Pověřen ke vstupu na pozemky - Státní pozemkový úřad  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.7.2018  26.8.2018  KÚLK 55870/2018  Veř. vyhl. Oznámení o Novém návrhu Aktualizac č. 1 Zásad územního rozvoje LK pro spol. jednání a Vyhodnocení vlivů ...  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.6.2018  30.9.2018    Oznámení o rozšíření distribuční sítě NN- Jáchynov  Ostatní informace
 4.6.2018  5.7.2018  OÚBr. 240/2018  Veřejná vyhláška - komunální odpad Zákupy  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2018  1.10.2018  OÚBr. 231/2018  Zákaz odběru povrchových vod od 1.6. do 30.9.2018  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.5.2018  28.5.2018    Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.4.2018  24.5.2018    Vyúčtování vodného a stočného SčVK 2017  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.4.2018  29.5.2018    Finanční úřad - Daň z nemovitosti 2018  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2018  11.4.2019    Závěrečný účet MiPo 2017  Rozpočet a finance
 11.4.2018  9.6.2018  OÚBr.161/2018  Dražební vyhláška  Vyhlášky a nařízení
 9.4.2018  30.4.2018    Výběrové řízení VLaS Mimoň  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.3.2018  12.4.2018    Závěrečný účet MiPo za rok 2017  Rozpočet a finance
 19.3.2018  5.4.2018  OÚBr. 134/2018  Veřejná vyhláška - Brnišťský půlmaraton 2018  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.2.2018  8.3.2018    Pronájem pozemků SPÚ  Ostatní informace
 2.2.2018  18.2.2018    Vodné a stočné ZOD a.s. Brniště  Ostatní informace
 17.1.2018  7.2.2018    Aukční vyhláška  Dražební vyhláška
 8.1.2018  1.1.2019    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.1.2018  1.2.2018    Výběrové řízení - pozemky Luhov  Dražební vyhláška
 20.12.2017  6.1.2018    Veřejná vyhláška - Chodník Velký Grunov II.etapa  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.11.2017  8.12.2017    Veřejná vyhláška Chodník Velký Grunov II.etapa  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.11.2017  24.11.2017    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.11.2017  22.11.2017    Náverh - Rozpočtový výhled MiPO  Rozpočet a finance
 3.11.2017  19.11.2017    Návrh rozpočtu MiPo r. 2018  Rozpočet a finance
 14.9.2017  1.4.2018    Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.9.2017  29.9.2017    Územní rozhodnutí Chodník Velký Grunov - II.etapa  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.8.2017  13.10.2017    VV - Oznámení o konání opakovaného veřej. projednání návrhu ÚP Jablonné v P.  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.8.2017  2.9.2017    Rozhodnutí o změně využití území - rozšíření těžby štěrkopísku v k.ú. Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.8.2017  2.9.2017    Nabídka nepronajmutého majetku ve vlastnictví státu  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.7.2017  7.8.2017    Veřejná vyhláška - dopravní značení Brniště-Velký Grunov smíšená stezka pro pěší a cyklisty  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.7.2017  29.7.2017    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stavení přechodné úpravy provozu na PK - Brniště - chodník III. etapa  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.7.2017  29.7.2017    Schéma k VV opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK "Brniště - chodník III. etapa"  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.7.2017  28.7.2017    Výzva - referent stavebního úřadu MěÚ Jablonné v P.  Ostatní informace
 12.7.2017  4.8.2017    VŘ - prodej nemovitého majetku VLS ČR, s.p.  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.7.2017  4.8.2017    VŘ - prodej nem. majetku VLS ČR, s.p.  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.5.2017  3.6.2017    Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 18.5.2017  3.6.2017    Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 18.5.2017  5.6.2017    Usnesení o přerušení územního řízení o změně využití území - rozšíření těžby štěrkopísku V. Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2017  4.6.2017    Pronájem pozemků SPÚ  Ostatní informace
 3.5.2017  19.5.2017    Nařízení města Česká Lípa - o placeném stání na území města Česká Lípa  Vyhlášky a nařízení
 28.4.2017  29.5.2017    Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2017  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2017  27.5.2017    Vyútování vodného 2016 SVS a  Ostatní informace
 19.4.2017  5.5.2017    Rozšíření těžby štěrkopísku - územní řízení  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.4.2017  5.5.2017    Veřejná vyhláška Zákupy  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2017  30.6.2017    Společensky účelová pracovní místa  Ostatní informace
 28.2.2017  16.3.2017    Vodné a stočné ZOD a.s.  Ostatní informace
 2.2.2017  3.3.2017    Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu  Ostatní informace
 6.1.2017  23.1.2017    Označení pracovních míst na pozemních komunikacích - pro Silnice LK a.s.  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2017  23.1.2017    Osazení zrcadla  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.1.2017  31.12.2017    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.12.2016  1.1.2017    Rozhodnutí MMR - povolení výjimky akce "Vedení 400 kW, TR Babylon- TR Bezděčín"  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.11.2016  14.12.2016    Veřejná soutěž "rodej části kolejiště Brniště" - Diamo, s.p.  Ostatní informace
 16.11.2016  19.12.2016    Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatnění územního plánu Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2016  19.12.2016    Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.11.2016  1.12.2016    ÚP+SP Brniště chodník III.etapa  Zahájení územního řízení
 3.11.2016  19.11.2016    Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu 2017  Rozpočet a finance
 3.11.2016  19.11.2016    Mikroregion Podralsko - Rozpočtový výhled 2018-2020  Rozpočet a finance
 10.10.2016  26.10.2016    Zahájení řízení ČEPS - TR Babylon - TR Bezděčín - zdvojení vedení  Ostatní informace
 27.9.2016  3.10.2016    Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.9.2016  20.10.2016    Nabídka pozemků SPÚ  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.9.2016  8.12.2016    Oznámení o zamýšleném převodu - prodej půdy SPÚ  Ostatní informace
 30.8.2016  15.9.2016    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.8.2016  3.9.2016    Nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ  Ostatní informace
 13.7.2016  15.8.2016    Výběrové řízení na pracovní pozici MěÚ Jablonné v P. - Město Jablonné v P.  Ostatní informace
 12.7.2016  28.7.2016    Oznámení prodeje pozemku v Luhově - VLS Praha  Ostatní informace
 8.7.2016  25.7.2016    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.6.2016  14.7.2016    Oznámení ÚZSVM  Ostatní informace
 13.6.2016  14.7.2016    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  Ostatní informace
 26.4.2016  30.5.2016      Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2016  30.5.2016    Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro LK  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.4.2016  7.5.2016    Opatření obecné povahy - most Pertoltice-V.Grunov  Vyhlášky a nařízení
 6.4.2016  22.4.2016    Veřejná vyhláška Městský úřad Česká Lípa  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.3.2016  8.4.2016    Výpočet vodného a stočného ZOD Brniště a.s.  Ostatní informace
 23.3.2016  7.4.2016    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2015  Rozpočet a finance
 21.3.2016  20.4.2016    Návrh č. 1 změny ÚP Noviny pod Ralskem  Vyhlášky a nařízení
 26.2.2016  28.3.2016    Veřejná vyhláška  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.2.2016  19.2.2016    Opatření obecné povahy - dopravní značení Brniště  Vyhlášky a nařízení
 3.2.2016  19.2.2016    Opatření obecné poahy - dopravní značení Brniště ( příloha č.1)  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.2.2016  3.3.2016    Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.2.2016  3.3.2016    Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  13.2.2016    Oznámení o zahájení řízení - Státní pozemkový úřad  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.1.2016  13.2.2016    Oznámení o zahájení řízení - Státní pozemkový úřad  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2016  29.1.2016    Opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.1.2016  19.1.2016    Veřejná vyhláška - Povodí Labe  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2015  13.1.2016    Návrh opatření obecné povahy - dopravní značení Brniště u hřbitova  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.11.2015  7.12.2015    Rozpočet Mikroregionu Podralsko na rok 2016  Rozpočet a finance
 19.11.2015  7.12.2015    Rozpočtový výhled MiPo - návrh  Rozpočet a finance
 11.11.2015  18.12.2015    Veřejné projednání návrhu územního plánu Jablonné v Podještědí  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.9.2015  11.11.2015    Náveh Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 1  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.8.2015  25.9.2015    Oznámení o výběrovém řízení - prodej pozemků pč. 233/2 233/3 a 731 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 19.8.2015  4.9.2015    Zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  Ostatní informace
 18.8.2015  18.9.2015    ÚZSVM - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2015  Ostatní informace
 21.7.2015  20.8.2015    Veř.vyhláška návrh OOP PZKO CZ05  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.7.2015  20.8.2015    Návrh OOP PZKO CZ05  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.7.2015  20.8.2015    PZKO CZ05  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.7.2015  2.8.2015    Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod  Vyhlášky a nařízení
 15.5.2015  31.5.2016    ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci ( Seznam nemovitých věcí)  Ostatní informace
 4.5.2015  18.5.2015    Závěrečný účet 2014- Mikroregion Podralsko  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  31.5.2015    SVS a.s. - Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014  Vyhlášky a nařízení
 28.4.2015  1.6.2015    Daň z nemovitosti 2015  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.4.2015  1.6.2015    Daň z nemovitosti - příloha  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2015  1.4.2015    Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Stráž pod Ralskem  Zahájení územního řízení
 23.2.2015  10.3.2015    Zákaz vstupu do lesa k.ú. Dřevčice  Vyhlášky a nařízení
 29.1.2015  14.2.2015    Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGER v roce 2015  Ostatní informace
 13.1.2015  12.2.2015    Veřejnoprávní smlouva - Výkon úkolů městské policie  Vyhlášky a nařízení
 13.1.2015  12.2.2015    Veřejnoprávní smlouva - společný výkon přenesené působnosti na úseku přestupků  Vyhlášky a nařízení
 25.11.2014  10.12.2014    Rozpočtový výhled 2016-2018 Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 25.11.2014  10.12.2014    Návrh rozpočtu r. 2015 Mikroregion Podralsko  Rozpočet a finance
 20.11.2014  19.12.2014    Natura 2000 rozšíření území  Ostatní informace
 20.11.2014  19.12.2014    Natura 2000 rozšíření území-mapa  Ostatní informace
 4.11.2014  21.12.2014    Pozemky k pronájmu - Pozemkový fond ČR  Ostatní informace
 23.9.2014  9.10.2014    Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro období 1.1.2014-31.12.2023  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.9.2014  9.10.2014    Veřejná nabídka pozemků - Státní pozemkový úřad  Ostatní informace
 8.9.2014  9.10.2014    Veřejná nabídka pozemků - informace k podání žádosti  Ostatní informace
 24.6.2014  8.8.2014    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 23.6.2014  2.10.2014    Dražební vyhláška  Dražební vyhláška
 5.6.2014  21.6.2014    Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného ZOD  Ostatní informace
 28.4.2014  3.6.2014    Veřejná vyhláška - Finanční úřad LK  Vyhlášky a nařízení
 28.4.2014  24.5.2014    Výběrové řízení  Ostatní informace
 28.4.2014  26.5.2014    Výběrové řízení - k.ú. Brniště  Ostatní informace
 1.4.2014  16.4.2014    Zvěrečný účet Mikroregion Podralsko 2013  Ostatní informace
 12.3.2014  30.9.2014    Oznámení – oprava vedení VVN  Ostatní informace
 12.3.2014  12.4.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce – 2013  Ostatní informace
 17.2.2014  14.3.2014    Výběrové řízení – prodej pozemků  Ostatní informace
 0.0.0  0.0.0      
 0.0.0  0.0.0      
 0.0.0  0.0.0      
 0.0.0  0.0.0      

Obecní úřad Brniště - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 11.1.2022  19.1.2022    Pozvánka na 37. ZO 18.1.2022  Ostatní informace
 8.12.2021  16.12.2021    Pozvánka na 36. ZO 15.12.2021  Ostatní informace
 29.11.2021  15.12.2021    Oznámení - záměr prodeje p.č. 582/17 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 25.11.2021  11.12.2021  Usn. 205/2021  OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  Vyhlášky a nařízení
 25.11.2021  11.12.2021  Usn. 206/2021  OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  Vyhlášky a nařízení
 16.11.2021  25.11.2021    Pozvána na 35. ZO dne 24.11.2021  Ostatní informace
 20.10.2021  28.11.2021    Pozvánka na 34. ZO dne 27.10.2021  Ostatní informace
 11.10.2021  27.10.2021    Oznámení - záměr pronájmu pohostinství v KD Velký Grunov  Ostatní informace
 15.9.2021  0.10.2021  MZE-49892/2021-16212  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.9.2021  16.9.2021    Pozvánka 32. ZO dne 15.9.2021  Ostatní informace
 7.9.2021  23.9.2021    Oznámení - záměr pronájmu část p.č. 365/1 k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 7.9.2021  23.9.2021    Oznámení - záměr prodeje p.č. 238 a 1817 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 30.8.2021  15.9.2021    Oznámení - záměr pronájmu část 1465 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 30.8.2021  15.9.2021    Oznámení - záměr prodeje části p.č. 2/1 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 30.8.2021  16.9.2021    Oznámení - záměr prodeje p.č. 257 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 5.8.2021  21.8.2021    Pozvánka na 31. ZOBr dne 18.8.2021  Ostatní informace
 2.8.2021  18.8.2021    Oznámení - záměr prodeje p.č. 1472/3 díl b k.ú. Brniště  Ostatní informace
 2.8.2021  18.8.2021    Oznámení - záměr zřízení VB pro ČEZ  Ostatní informace
 8.6.2021  17.6.2021    Pozvánka na 30.ZO 16.6.2021  Ostatní informace
 31.5.2021  16.6.2021    Oznámení záměr VB Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 12.5.2021  28.5.2021  OÚBr. 270/2021  Oznámení - záměr pronájmu 250/6 a 41/4 k.ú. Luhov u Mimoně  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.5.2021  20.5.2021    Pozvánka na 29.ZOdne 19.5.2021  Ostatní informace
 4.5.2021  20.5.2021    Příloha pro ÚSC Obec Brniště 12/2020  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Rozvaha ÚSC Obec Brniště 12/2020  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Výkaz FIN 12/2020  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brniště za rok 2020  Rozpočet a finance
 4.5.2021  20.5.2021    Návrh závěrečného účtu Obce Brniště za rok 2020  Rozpočet a finance
 29.4.2021  15.5.2021  OÚBr 237/2021  Oznámení - záměr pronájmu k.ú. Brniště p.č. 1616,63  Ostatní informace
 27.4.2021  13.5.2021  OÚBr 228/2021  Oznámení - záměr pronájmu pozemku p.č. 16/1 v.ú. Brniště  Ostatní informace
 22.4.2021  8.5.2021    Oznámení - záměr prodeje p.č. 3/1 a 5/2 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 13.4.2021  29.4.2021  OÚBr 205/2021  Oznámení - záměr prodeje k.ú. Velký Grunov p.č. 1024/10,1024/1 a 1026/1  Ostatní informace
 7.4.2021  23.4.2021    Pozvánka na 28. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 24.3.2021  9.4.2021    Oznámení záměru prodeje nem. majetku - k.ú. V. Grunov, p.č. 1102/14,15,16  Ostatní informace
 24.3.2021  9.4.2021    Oznámení záměr VB - 6RD Hlemýždí - ČEZ  Ostatní informace
 1.3.2021  17.3.2021    Oznámení záměr prodeje p.č. 628/6 Hlemýždí  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Návrh závěrečného účtu MiPO za rok 2020  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Zpráva o kontrole hospodaření MiPO za rok 2020  Ostatní informace
 17.2.2021  5.3.2021    Výroční zpráva r. 2020 - činnost v oblasti poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. o svob. přístupu k informacím  Ostatní informace
 10.2.2021  18.2.2021    Pozvánka na 27.ZO 17.2.2021  Ostatní informace
 13.1.2021  21.1.2021    Pozvánka na 26.ZO dne 20.1.2021  Ostatní informace
 6.1.2021  22.1.2021    Výběrové řízení - zaměstnanec úklidu obce Brniště  Ostatní informace
 10.12.2020  0.12.2020  Usn.č.223/2020  Rozpočet obce na rok 2021 - schválení  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.12.2020  0.12.2020  Usn.č.223/2020  Rozpočet obce na rok 2021 - schválení  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.12.2020  30.1.2021    Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu do r. 2024  Rozpočet a finance
 2.12.2020  10.12.2020    Pozvánka na 25.ZO 9.12.2020  Ostatní informace
 4.11.2020  12.11.2020    Pozvánka na 14. ZO 11.11.2020  Ostatní informace
 16.9.2020  2.10.2020    Pozvánka na 23. ZO dne 23.9.2020  Ostatní informace
 4.9.2020  21.9.2020    Oznámení - záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Velký Grunov - p.č. 288/15  Ostatní informace
 27.8.2020  31.12.2020    Řád veřejného pohřebiště obce Brniště  Vyhlášky a nařízení
 19.8.2020  27.8.2020    Pozvánka na 22. zasedání ZO dne 26.8.2020  Ostatní informace
 19.8.2020  4.9.2020    Oznámení záměr pronájmu p.č. 70/4 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 6.8.2020  24.8.2020    Oznámení záměr prodeje nem. majetku v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 6.8.2020  24.8.2020    Oznámení záměr pronájmu nem. majetku v k.ú. Velký Grunov 206/2  Ostatní informace
 17.7.2020  15.9.2020  Usn. 144/2020  Oznámení - záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Hlemýždí - lokalita 6 RD  Ostatní informace
 13.7.2020  29.7.2020    Oznámení - záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Luhov u Mimoně p.č. 582/16  Ostatní informace
 13.7.2020  1.8.2020  Usn. 114/2020  Schválený závěrečný účet obce za rok 2019  Rozpočet a finance
 1.7.2020  9.7.2020    Pozvánka na 21. ZO dne 8-7-2020  Ostatní informace
 20.6.2020  5.7.2020    Vyhlášení výsledků místního referenda  Ostatní informace
 17.6.2020  25.6.2020    Pozvánka na 20. ZO  Ostatní informace
 8.6.2020  24.6.2020    Návrh Závěrečného účtu Obec Brniště za rok 2019  Rozpočet a finance
 8.6.2020  24.6.2020    Výkaz zisku a ztráty Obec Brniště r. 2019  Rozpočet a finance
 8.6.2020  24.6.2020    Rozvaha k 31.12.2019  Rozpočet a finance
 8.6.2020  24.6.2020    Příloha pro ÚSC 2019  Rozpočet a finance
 8.6.2020  24.6.2020    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019  Rozpočet a finance
 8.6.2020  24.6.2020  Usn. 95/2020  Oznámení záměr prodeje stodoly v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2020  24.6.2020  usn. 100/2020  Oznámení záměr pronájmu pozemku Luhov  Ostatní informace
 29.5.2020  20.6.2020    Oznámení o době a místě konání místního referenda  Usnesení zastupitelstva obce
 22.5.2020  7.12.2020  OÚBr 104/2020  Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020  Ostatní informace
 22.5.2020  7.12.2020  OÚBr. 101/2020  Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020  Ostatní informace
 22.5.2020  7.12.2020    Příloha k čj. 104/2020 a 101/2020  Ostatní informace
 22.5.2020  7.12.2020  OÚBr 91/2020  Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020  Ostatní informace
 22.5.2020  7.12.2020  OÚBr 85/2020  Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020  Ostatní informace
 20.5.2020  28.5.2020    Pozvánka 19. ZO 27.5.2020  Ostatní informace
 13.5.2020  21.5.2020    Pozvánka 18.ZO 20052020  Ostatní informace
 12.5.2020  29.5.2020  OÚBr 211/2020  Oznámení - záměr uzavřit smlouvu na VB - stavby vod. přípojky - Luhov u Mimoně p.č. 41/3 a 237/1  Ostatní informace
 12.5.2020  28.5.2020  IZ-12-4000441/VB05-SLOUP III  Oznámení - záměr uzavřit smlouvu na VB - zařízení distr. soustavby p.č. 339/1 V. Grunov  Ostatní informace
 12.5.2020  28.5.2020  OÚBr 129/2020  Oznámení - záměr prodeje p.č. 16/1 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 12.5.2020  28.5.2020  IV-12-4019189/002  Oznámení VB a umístění kabelového vedení NN v k.ú. Luhov u Mimoně p.č. 593/2  Ostatní informace
 29.4.2020  17.5.2020    Sdělení o nekonání místního referenda dne 15.5.2020  Ostatní informace
 7.4.2020  23.4.2020    Oznámení záměr prodeje p.p.č. 433/3 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 7.4.2020  23.4.2020    Oznámení záměr prodeje pozemků Luhov u Mimoně - pč. 41/3,4, 40/4 a 237/1  Ostatní informace
 18.3.2020  3.4.2020    Zrušení 18. zasedání ZOBR dne 18.3.2020 v souvislosti s ochranou proti šíření nákazy COVID-19  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.3.2020  13.3.2020    Vyhlášení nouzového stavu na území ČR  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2020  13.4.2020    Vyhlášení nouzového stavu na území ČR  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  19.3.2020    Pozvánka na 18. ZO 18032020  Ostatní informace
 26.2.2020  13.3.2020    Oznámení nálezu - mobilní telefon  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.2.2020  15.3.2020    Prodej Multicar z majetku obce  Ostatní informace
 13.2.2020  2.3.2020  OÚBr 68/2020  Oznámení záměr prodeje pozemků k.ú. Velký Grunov - p.č. 1287 a 159/2  Ostatní informace
 12.2.2020  20.2.2020    Pozvánka na 17. ZO dne 19.2.2020  Ostatní informace
 3.2.2020  19.2.2020  OÚBr 42/2020  Oznámení - záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Luhov u Mimoně p.č. 42/2  Ostatní informace
 28.1.2020  13.2.2020  usn.č. 15/2020  Oznámení - záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Brniště - stodola s pozemky  Ostatní informace
 20.12.2019  6.1.2020    Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hlemýždí - p.č. 35/18 a 35/13  Ostatní informace
 11.12.2019  31.12.2019  OZV č. 5/2019  OZV č. 5/2019 o mísním poplatku ze psů  Vyhlášky a nařízení
 11.12.2019  31.12.2019  OZV č. 4/2019  OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Vyhlášky a nařízení
 11.12.2019  31.12.2019  OZV č. 7/2019  OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného  Vyhlášky a nařízení
 11.12.2019  31.12.2019  OZV č. 6/2019  OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  Vyhlášky a nařízení
 10.12.2019  15.1.2021    Informace o schválení rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého výhledu obce na léta 2021-23  Rozpočet a finance
 2.12.2019  10.12.2019    Pozvánka na 15. ZO  Ostatní informace
 12.11.2019  21.11.2019    Pozvánka na 14. ZO 20.11.2019  Ostatní informace
 4.11.2019  20.11.2019    Oznámení záměr prodeje pozemků dle GP 551-142/2019 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  23.11.2019  OÚBr.650/2019  Veřejná výzva k obsazení pracovního místa obecního úřadu v Brništi - Koordinační projektový pracovník a referent fondů  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.10.2019  24.10.2019    Pozvánka na 13. ZO 23.10.2019  Ostatní informace
 7.10.2019  23.10.2019    Záměr prodeje - pozemek Velký Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 7.10.2019  23.10.2019    Záměr prodeje - pozemek Luhov u Mimoně  Usnesení zastupitelstva obce
 18.9.2019  26.9.2019    Pozvánka na 12.ZO  Ostatní informace
 11.9.2019  27.9.2019  Usn.č. 371/2019  Oznámení - záměr prodeje pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 11.9.2019  27.9.2019  Usn. 366/2019  Oznámení - záměr prodeje v k.ú. V. Grunov - p.č. 366/1, 366/3 a 366/4  Ostatní informace
 9.9.2019  1.10.2019  Usn. 370/2019  Oznámení záměr prodeje k.ú. Brniště - stodola  Ostatní informace
 3.9.2019  12.9.2019    Pozvánka na 11. zasedání ZO Brniště  Ostatní informace
 28.8.2019  13.9.2019    Záměr prodeje stavba vodovodu na území obce pro SVS  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.8.2019  22.8.2019    Pozvánka na 10. ZO  Ostatní informace
 10.7.2019  18.7.2019    Pozvánka na 9. ZO  Ostatní informace
 8.7.2019  24.7.2019  Usn. č. 341/2019  Oznámení záměr prodeje pč. 1638/5 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 8.7.2019  24.7.2019  Usn.č. 340/2019  Oznámení záměr pronájmu p.č. 1/2 Brniště a 578/10 Hlemýždí  Ostatní informace
 11.6.2019  20.6.2019    Pozvánka na 8. zasedání ZO  Ostatní informace
 30.5.2019  19.6.2019  Usn.č. 113/2018  Oznámení záměr prodeje p.č. 476/5 v k.ú. Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 29.5.2019  31.1.2020    Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2018  Rozpočet a finance
 29.5.2019  14.6.2019  Usn.č. 319/2019  Oznámení - záměr o právu provést stavbu k.ú. Hlemýždí - zařízení NN  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2019  12.6.2019  Usn. č. 323/2019  Oznámení - záměr prodeje p.č. 470/5 v k.ú. Velký Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2019  12.6.2019  Usn. č. 324/2019  Oznámení - záměr prodeje p.č. 1599/72 v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2019  12.6.2019  Usn.č. 325/2019  Oznámení záměr pronájmu část p.č. 1792 a část 23/2 v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 14.5.2019  22.5.2019    Oznámení o 7. zasedání ZO  Ostatní informace
 2.5.2019  21.5.2019    VSP kontrola ZŠ a MŠ Brniště za rok 2018  Rozpočet a finance
 2.5.2019  21.5.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brniště za r. 2018  Rozpočet a finance
 2.5.2019  21.5.2019    Rozvaha Obec Brniště 2018  Rozpočet a finance
 2.5.2019  21.5.2019    Výkaz zisku a ztrát Obec Brniště r. 2018  Rozpočet a finance
 2.5.2019  21.5.2019    Návrh Závěrečného účtu Obec Brniště za rok 2018  Rozpočet a finance
 23.4.2019  9.5.2019  Usn.č. 286 a 287/2019  Oznámení záměr prodeje p.č.687/1 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 23.4.2019  9.5.2019  Usn. č. 196 a 288/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 545/2 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 23.4.2019  9.5.2019  Usn.č. 290/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 1596/2 a 113 v k.ú.Brniště  Ostatní informace
 18.4.2019  6.5.2019    Zrušení OZV 5/2011  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2019  6.5.2019  Usn. 292/2019  Oznámení záměr pronájmu p.č. 3/2 v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 18.4.2019  6.5.2019  Usn.č. 293/2019  Oznámení záměr pronájmu p.č. 314/1 v k.ú. Velký Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 9.4.2019  18.4.2019    Pozvánka na 6.ZO Brniště dne 17.4.2019  Ostatní informace
 1.4.2019  2.4.2021  OLP/313/2019  VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - hospodaření v lesích  Veřejnoprávní smlouva
 27.3.2019  30.4.2019  Usn. 260/2019  Oznámení záměr prodeje v k.ú. Velký Grunov - budova has. zbrojnice a st.p. 140  Ostatní informace
 22.3.2019  9.4.2019  Usn. 263/2019  Oznámení záměr pronájmu p.č. 217/1 v k.ú. V. Grunov  Ostatní informace
 21.3.2019  9.4.2019  Usn. 261/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 713 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 21.3.2019  9.4.2019  Usn.č. 262/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 119/2 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 21.3.2019  5.4.2019    OZV 2/2019  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2019  21.3.2019    Pozvánka na 5. ZO  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 226/2019  Oznámení záměr prodeje pp. 93/11 a 94/2 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 231/2019  Oznámení záměr pronájmu 88/4 a 630 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 229/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 595/2 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 228/2019  Oznámení záměr prodeje 582/3 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn. 227/2019  Oznámení zámě prodeje p.p.č. 4/3 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 21.2.2019  13.3.2019  usn.č. 232/2019  Oznámení záměr pronájmu 636/1 a 6 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 21.2.2019  8.3.2019    OZV 1/2019 Stanovení kratší doby nočního klidu  Vyhlášky a nařízení
 11.2.2019  21.2.2019    Pozvánka na 4. zasedání ZOBr dne 20.2.2019  Ostatní informace
 31.1.2019  16.2.2019  3.ZO usn.č. 195/2019  Oznámení - záměr prodeje části p.č. 77/1 - Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2019  16.2.2019  3. ZO usn. č. 197/2019  Oznámení - záměr prodeje p.č. 365/5 k.ú. Luhov u Mimoně  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2019  16.2.2019  3. ZO usn.č. 198/2019  Oznámení - záměr pachtu p.č. 1/4 v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2019  16.2.2019  3. ZO usn, 200/2019  Oznámení - záměr prodeje p.č. 675/1 k.ú. Luhov  Usnesení zastupitelstva obce
 31.1.2019  16.2.2019  3.ZO usn.č. 199/2019  Oznámení - záměr prodeje částí pozemků p.č. 35/13 a 48/2 v k.ú. Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 22.1.2019  31.1.2019    Pozvánka na 3. zasedání ZO  Ostatní informace
 15.1.2019  31.1.2020    Oznámení o schvalování rozpočtových opatření  Rozpočet a finance
 3.1.2019  21.1.2019  Usn. 154/2018  Oznámení záměru souhlasu práva provést stavbu  Ostatní informace
 21.12.2018  16.1.2019    Záměr pronájmu  Usnesení zastupitelstva obce
 21.12.2018  16.1.2019    Oznámení - záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  Usnesení zastupitelstva obce
 13.12.2018  31.12.2019    Rozpočet obce na rok 2019  Rozpočet a finance
 13.12.2018  31.12.2019    Střednědobý výhled Obce Brniště na léta 2020-2022  Rozpočet a finance
 13.12.2018  31.12.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020-2022  Rozpočet a finance
 4.12.2018  13.12.2018    Pozvánka na 2 ZO  Usnesení zastupitelstva obce
 26.11.2018  12.12.2018    Střednědobý výhled na léta 2020-21 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 26.11.2018  12.12.2018    Rozpočet na rok 2019 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 26.11.2018  12.12.2018    Rozpočet obce na rok 2019 - návrh  Rozpočet a finance
 26.11.2018  12.12.2018    Stednědobý výhled obce na léta 2020-2022 - návrh  Rozpočet a finance
 14.11.2018  30.11.2018    pozvánka na 1.zasedání ZO  Ostatní informace
 24.10.2018  1.11.2018    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZOBr  Ostatní informace
 16.10.2018  17.10.2021  VPS 2/2018  VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Brniště  Veřejnoprávní smlouva
 1.10.2018  31.10.2018    Oznámení záměru pronájmu či prodeje nem. majetku k.ú. Luhov u Mimoně a Hlemýždí - nesoulad vlastník - uživatel  Ostatní informace
 1.10.2018  31.10.2018    Záměr proddeje pozemků ppč. 1825, 1599/46, část 70/1 k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 1.10.2018  31.10.2018    Záměr prodeje pozemku k.ú. Hlemýždí ppč. 476/2 část  Usnesení zastupitelstva obce
 1.10.2018  31.10.2018    Záměr pronájmu pozemku k.ú. Velký Grunov ppč. 288/2 část  Usnesení zastupitelstva obce
 12.9.2018  20.9.2018    Pozvánka 42. zasedání ZO  Ostatní informace
 8.8.2018  7.8.2021    Oznámení nálezu  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021    Oznámení nálezu - náramkové hodinky  Ostatní informace
 23.7.2018  24.7.2021  OLP/3829/2018  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - VPS - cyklostezka Panenský potok - vyhled. studie  Veřejnoprávní smlouva
 4.7.2018  20.7.2018    Pozvánka na 41. zasedání ZOBR  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrh nových jízdních řádů k připomínkám  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrh nových jízdních řádů k připomínkování  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrh nových jízdních řádů k připomínkování  Ostatní informace
 14.6.2018  30.9.2018    Návrhy nových jízdních řádů k připomínkování  Ostatní informace
 11.6.2018  5.7.2018    Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Velký Grunov  Ostatní informace
 11.6.2018  31.7.2018    Oznámení záměru pronájmu či prodeje nem. majetku k.ú. Velký Grunov - nesoulad vlastník - uživatel  Ostatní informace
 6.6.2018  22.6.2018  OÚBr. 241/2018  Změna č. 1 ÚP Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.6.2018  1.7.2019    Oznámení o schválení a zveřejnění dokumentů obce Brniště - Závěrečný účet  Rozpočet a finance
 23.5.2018  31.5.2018    Pozvánka na 40. ZOBR  Ostatní informace
 14.5.2018  30.5.2018    Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 Obec Brniště  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    VSK ZŠ a MŠ Brniště  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Závěrečný účet za rok 2017 - návrh - Obec Brniště  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Rozvaha Obec Brniště r. 2017  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Kontrola hospodaření obce Brniště za rok 2017  Rozpočet a finance
 14.5.2018  30.5.2018    Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2017 Obec Brniště  Rozpočet a finance
 9.5.2018  25.5.2018  OÚBr.191/2018  Oznámení o vydání změny Územního plánu Brniště  Ostatní informace
 9.5.2018  25.5.2018    Změna č. 1 ÚP Brniště  Vyhlášky a nařízení
 19.4.2018  5.5.2018    Oznámení záměru prodeje příp. pronájmu NM v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 19.4.2018  18.5.2021  VPS 1/2018  VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce  Veřejnoprávní smlouva
 18.4.2018  5.5.2018    Pozvánka na 39. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 21.3.2018  29.3.2018    Pozvánka na 38. ZOBr.  Ostatní informace
 21.2.2018  1.3.2018    Pozvánka na 37. ZOBr  Ostatní informace
 7.2.2018  23.2.2018    Oznámení o záměru souhlasu práva provést stavbu p.č. 631/1 v k.ú. Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 7.2.2018  23.2.2018    Oznámení záměru prodeje nem. majetku v k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 24.1.2018  1.2.2018    Pozvánka na 36. ZOBr  Ostatní informace
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. OLP/3482/2017  Veřejnoprávní smlouva
 4.1.2018  5.1.2021    VPS č. 465/2017  Veřejnoprávní smlouva
 2.1.2018  2.1.2019    Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2018 a středněobého výhledu na léta 2019-2020  Rozpočet a finance
 13.12.2017  21.12.2017    Pozvánka na 35. ZOBr  Ostatní informace
 5.12.2017  21.12.2020    VPS s LK o poskytnutí dotace z dotač. fondu  Veřejnoprávní smlouva
 30.11.2017  20.12.201    Oznámení o zveřejnění návrhu dokumentů obce - rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 2019-2020  Rozpočet a finance
 22.11.2017  23.11.2020    VPS o poskytnutí individuální neinv. dotace z rozpočtu obce Brniště č. OÚBr. 540/2017  Veřejnoprávní smlouva
 22.11.2017  30.11.2017    Pozvánka na 34. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 10.11.2017  26.11.2017    Informace občanům o záměru stavby posklizňové linky v Brništi  Ostatní informace
 18.10.2017  26.10.2017    Pozvánka na 33. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 20.9.2017  28.9.2017    Pozvánka na 32. ZOBR 27.9.2017  Ostatní informace
 5.9.2017  21.9.2017    Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku k.ú. Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 5.9.2017  21.9.2017    Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku - k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 23.8.2017  31.8.2017    Pozvánka 31. ZOBr.  Ostatní informace
 25.7.2017  19.9.2017    Veř. vyhláška o veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č. 1 ÚP Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.7.2017  10.8.2017    Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 25.7.2017  19.9.2017    Změna č. 1 Územního plánu obce Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.7.2017  13.7.2017    Pozvánka na 30. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 30.6.2017  16.7.2017    Oznámení o pokračování územního řízení - pískovna Velký Grunov  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2017  1.6.2017    Pozvánka na 29. zasedání ZOBR 31.5.2017  Ostatní informace
 11.5.2017  25.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. OÚBr. 236/2017 - MS Diana Brniště  Veřejnoprávní smlouva
 11.5.2017  28.4.2020    Veřejnoprávní smlouva č. 552/16/2017 - FK Brniště  Veřejnoprávní smlouva
 10.5.2017  27.5.2017    Záměr pronájmu nemovitostí - areál bývalého koupaliště v Brništi  Usnesení zastupitelstva obce
 4.5.2017  30.5.2017    Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Brniště za rok 2016  Rozpočet a finance
 4.5.2017  30.5.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  Rozpočet a finance
 4.5.2017  30.5.2017    Rozvaha k 31.12.2016  Rozpočet a finance
 4.5.2017  30.5.2017    Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  Rozpočet a finance
 4.5.2017  30.5.2017    Příloha pro ÚSC  Rozpočet a finance
 4.5.2017  30.5.2017    Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016  Rozpočet a finance
 4.5.2017  30.5.2017    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2016  Rozpočet a finance
 28.4.2017  15.5.2017    Oznámení záměru pronájmu - hřiště a kabiny V.Gurnov  Usnesení zastupitelstva obce
 22.3.2017  30.3.2017    Pozvánka na 26. ZOBR dne 29.3.2017  Ostatní informace
 17.3.2017  31.12.2017    Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu  Rozpočet a finance
 13.3.2017  29.3.2017    Oznámení - záměr provedení stavby na p.č. 1605/6 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 22.2.2017  2.3.2017    Pozvánka na 25. ZOBR dne 1.3.2017  Ostatní informace
 14.2.2017  2.3.2017    Výroční zpráva za rok 2016 - oblast poskytování info dle z.č. 116/1999 Sb.  Ostatní informace
 25.1.2017  10.2.2017    Zveřejnění záměru - služebnost  Ostatní informace
 18.1.2017  26.1.2017    Pozvánka na 24. zasedání ZOBR  Ostatní informace
 2.1.2017  17.2.2017    Změna ÚP Brniště č.1  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.1.2017  23.1.2017    Oznámení záměru pachtu zem. pozemků  Usnesení zastupitelstva obce
 14.12.2016  22.12.2016    Pozvánka 23. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 2.12.2016  20.12.2016    Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Velký Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2016  20.12.2016    Oznámení - záměr pachtu zem.pozemků  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2016  20.12.2016    Návrh rozpočtu obce na rok 2017  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2016  20.12.2016    Rozpočtový výhled obce na období let 2018-2020  Usnesení zastupitelstva obce
 23.11.2016  1.12.2016    Pozvánka na 22. zasedání ZO dne 30.11.2016  Ostatní informace
 9.11.2016  28.11.2016    Výběrové řízení  Ostatní informace
 19.10.2016  27.10.2016    Pozvánka na 21. zasedání ZO dne 26.10.2016  Ostatní informace
 10.10.2016  26.10.2016    Oznámení záměru pronájmu pozemků k.ú. Velký Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 10.10.2016  26.10.2016    Oznámení záměru prodeje pozemku v k.ú. Briště  Usnesení zastupitelstva obce
 20.9.2016  28.9.2016    Pozvánka na 20. zasedání ZO  Ostatní informace
 5.9.2016  21.9.2016    Oznámení - záměr pronájmu prodejny Brniště  Ostatní informace
 23.8.2016  1.9.2016    Pozvánka na 19. zasedání ZO  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.7.2016  18.8.2016    Oznámení záměru prodeje pozemků k.ú. Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 12.7.2016  20.7.2016    Pozvánka na 18. ZO dne 19.7.2016  Ostatní informace
 7.6.2016  25.6.2016    Záměr prodeje pozemku 433/2 v Hlemýždí  Usnesení zastupitelstva obce
 18.5.2016  26.5.2016    Pozvánka na 17. zasedání ZO dne 25.5.2016  Ostatní informace
 20.4.2016  28.4.2016    Pozvánka na 16. zasedání ZO  Ostatní informace
 19.4.2016  5.5.2016    Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015  Rozpočet a finance
 19.4.2016  5.5.2016    Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Brniště za rok 2015  Rozpočet a finance
 19.4.2016  5.5.2016    Výkaz FIN 2-12 k 12/2015  Rozpočet a finance
 19.4.2016  5.5.2016    Rozvaha 12/2015  Rozpočet a finance
 19.4.2016  5.5.2016    Výkaz zisku a ztráty 12/2015  Rozpočet a finance
 6.4.2016  26.4.2016    Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor v Luhově  Usnesení zastupitelstva obce
 6.4.2016  24.5.2016    Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor v Brništi - pohostinství  Usnesení zastupitelstva obce
 23.3.2016  31.3.2016    Pozvánka na 15. ZO dne 30.3.2016  Ostatní informace
 16.3.2016  16.4.2016    Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2015  Rozpočet a finance
 16.3.2016  5.5.2016    Zpráva o kontrole hospodaření Obce Brniště za rok 2015  Rozpočet a finance
 24.2.2016  11.3.2016    Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování info podle z.č. 106/1999 Sb.  Ostatní informace
 17.2.2016  25.2.2016    Pozvánka na 14. zasedání ZO  Ostatní informace
 20.1.2016  28.2.2016    Pozvánka na 13. ZO dne 27.1.2016  Ostatní informace
 9.12.2015  17.12.2015    Pozvánka na 12. zasedání ZO dne 16.12.2015  Ostatní informace
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015  Veřejnoprávní smlouva
 4.12.2015  4.12.2018    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2015  Veřejnoprávní smlouva
 10.11.2015  16.12.2015    Oznámení - záměr pronájmu prodejna Luhov  Usnesení zastupitelstva obce
 10.11.2015  1.12.2015    Oznámení - záměr prodeje nemov.majetku  Usnesení zastupitelstva obce
 27.10.2015  5.11.2015    Pozvánka na 11. zasedání ZO  Ostatní informace
 23.9.2015  1.10.2015    Pozvánka 10. zasedání ZO dne 30.9.2015  Ostatní informace
 10.9.2015  29.9.2015    Oznámení záměru prodeje pozemky k.ú. V.Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 19.8.2015  26.8.2015      Ostatní informace
 24.6.2015  2.7.2015    Pozvánka na 8. zasedání ZO  Ostatní informace
 10.6.2015  27.6.2015    Oznámení záměru pronájmu prodejna V.Grunov  Ostatní informace
 4.6.2015  21.6.2015    Oznámení záměr prodeje pozemku  Usnesení zastupitelstva obce
 4.6.2015  21.6.2015    Oznámení záměr prodeje pozemků k.ú. V.Grunov  Usnesení zastupitelstva obce
 1.6.2015  16.6.2015    Oznámení o nálezu  Ostatní informace
 20.5.2015  28.5.2015    Pozvánka na 7. zasedání ZO Brniště  Ostatní informace
 13.5.2015  15.6.2015    Oznámení o projednání zveřejnění návrhu zadání změny č. 1 ÚP Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.5.2015  15.6.2015    Návrh zadání Změna č. 1 ÚP Brniště  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.5.2015  15.6.2015    Návrh zadání Změna č. 1 ÚP Brniště - graf.část  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.5.2015  28.5.2015    VSP ZŠ a MŠ Brniště - příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2014  Rozpočet a finance
 11.5.2015  28.5.2015    Oznámení záměru prodeje pozemků Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2015  28.5.2015    Závěrečný účet obce za rok 2014  Rozpočet a finance
 5.5.2015  21.5.2015    Oznámení záměr pronájmu pozemku  Usnesení zastupitelstva obce
 4.5.2015  21.5.2015    Oznámení záměru prodeje NM Luhov  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2015  28.5.2015    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  Rozpočet a finance
 18.3.2015  26.3.2015    Pozvánka na 5. ZO dne 25.3.2015  Ostatní informace
 21.1.2015  29.1.2015    Pozvánka na 3. ZO dne 28.1.2015  Ostatní informace
 16.1.2015  1.2.2015    Výroční zpráva za rok 2014  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.12.2014  17.1.2015    Oznámení záměru prodeje  Ostatní informace
 10.12.2014  18.12.2014    Pozvánka ZO 17.12.2014  Ostatní informace
 27.11.2014  15.12.2014    Návrh rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočet a finance
 27.11.2014  15.12.2014    Rozpočtový výhled obce do r. 2018  Rozpočet a finance
 19.11.2014  27.11.2014    Pozvánka na 1. zasedání ZO dne 26.11.2014  Ostatní informace
 17.9.2014  25.9.2014    Pozvánka 44. zasedání ZO  Ostatní informace
 20.8.2014  28.8.2014    Pozvánka na 43. ZO  Ostatní informace
 6.8.2014  22.9.2014    Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Luhov  Ostatní informace
 5.8.2014  22.8.2014    Změna v "Oznámení" o pronájmu nebytových prostor č.j.OÚBr 234/2014  Ostatní informace
 16.7.2014  24.8.2014    Oznámení záměr pronájmu prodejna Brniště čp. 106  Ostatní informace
 18.6.2014  26.6.2014    Pozvánka 42. ZO dne 25.6.2014  Ostatní informace
 3.6.2014  21.6.2014    Záměr prodeje pozemku 1078/10 Brniště  Ostatní informace
 3.6.2014  21.6.2014    Záměr prodeje pozemku st. 114 Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 8.4.2014  13.4.2014    Pozvánka na Jarní otvírání Stezky hastrmanů  Ostatní informace
 8.4.2014  14.4.2014    Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP  Ostatní informace
 1.4.2014  18.4.2014    Záměr o pronájmu pozemku  Ostatní informace
 18.3.2014  2.4.2014    Výroční zpráva za rok 2013 - poskytování informací dle 106/1999 Sb.  Ostatní informace
 17.3.2014  12.4.2014    Přehled o změnách vlastního kapitálu  Rozpočet a finance
 17.3.2014  12.4.2014    Výkaz zisku a ztráty  Rozpočet a finance
 17.3.2014  12.4.2014    Rozvaha  Rozpočet a finance
 17.3.2014  12.4.2014    Příloha k závěrečnému účtu  Rozpočet a finance
 17.3.2014  1.4.2014    Pronájem p.p.č. 673/10  Ostatní informace
 12.3.2014  12.4.2014    Závěrečný účet obce – 2013  Rozpočet a finance
 26.2.2014  26.3.2014    Dotace z Libereckého kraje – Chodník Velký Grunov I. etapa  Ostatní informace
 22.1.2014  8.2.2014    Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ Brniště  Ostatní informace
 20.12.2013  21.1.2014    Záměr pronájmu – p.p.č. 1477/1, 1477/2  Ostatní informace
 0.0.0  0.0.0      

Volby - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.9.2021  10.10.2021    Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR ve dnech 8. a 9.10.2021  Ostatní informace
 8.9.2021  24.9.2021    Oznámení o svolání 1.zasedání OVK pro volby do PS PČR  Ostatní informace
 8.9.2021  24.9.2021    Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování  Ostatní informace
 23.8.2021  9.10.2021    Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9.10.2021  Ostatní informace
 16.9.2020  2.10.2020    Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR  Ostatní informace
 16.9.2020  2.10.2020    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.9.2020  20.9.2020    Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.8.2020  3.10.2020    Oznámení školení členů OVK  Ostatní informace
 17.8.2020  4.10.2020    Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby Senát PČR vol.obvod 36 Česká Lípa  Ostatní informace
 17.8.2020  4.10.2020    Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva kraje  Ostatní informace
 16.4.2019  3.5.2019    Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí  Ostatní informace
 15.4.2019  27.5.2019    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  Ostatní informace
 4.4.2019  26.5.2019    Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP  Ostatní informace
 6.10.2018  15.11.2018    Výsledky voleb do ZO 2018  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.9.2018  8.10.2018  Volby  Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Brniště  Ostatní informace
 20.8.2018  8.10.2018  Volby  Pozvánka na 1. zasedáni OVK pro volby do ZO  Ostatní informace
 15.8.2018  10.10.2018  volby ZO 2018  Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 1.6.2018  10.10.2018    Stanovení počtu členů ZO Brniště pro volební období 2018-2020  Usnesení zastupitelstva obce
 15.1.2018  28.1.2018    Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II. kolo  Ostatní informace
 14.12.2017  14.1.2018    Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta  Ostatní informace
 13.12.2017  29.12.2017    Oznámení starosty o svolání 1. zasedání OVK - volby prezidenta  Ostatní informace
 22.11.2017  15.12.2017    Volby přezidenta republiky - info o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 22.9.2017  22.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR  Ostatní informace
 20.9.2017  1.10.2017    Pozvánka na 1. zasedání OVK  Ostatní informace
 4.9.2017  21.9.2017    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 12.9.2016  9.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje  Ostatní informace
 2.8.2016  8.10.2016    Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí  Ostatní informace
 22.9.2014  12.10.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do ZO  Ostatní informace
 22.9.2014  19.10.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR  Ostatní informace
 22.8.2014  11.9.2014    Pro volební strany - tiskopis - delegování členů do volebních komisí  Ostatní informace
 20.8.2014  11.10.2014    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Ostatní informace
 17.6.2014  6.8.2014    Volby ZO 2014 - stanovení počtu členů ZO Brniště  Usnesení zastupitelstva obce
 17.6.2014  6.8.2014    Informace volby ZO 2014 - počty podpisů na peticích, vzory tiskopisů  Ostatní informace
 5.5.2014  25.5.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do EP  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2014  14.4.2014    Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP  Ostatní informace
 8.4.2014  22.5.2014    Žádost o vydání voličského průkazu  Ostatní informace
 4.4.2014  25.5.2014    Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EU  Ostatní informace
 4.4.2014  25.5.2014    Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Rozhodnutí prezidenta  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Seznam členských států EU  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU v ČJ  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU - AJ.  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU - FJ  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU- NJ  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o přenesení údajů z dodatku do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU - ČJ  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o přenesení údajů z dodatku do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU - AJ  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o přenesení údajů z dodatku do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU - FJ  Ostatní informace
 2.4.2014  25.5.2014    Žádost o přenesení údajů z dodatku do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU - NJ  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.11.2021  24.11.2021    Rozpočet obce na rok 2022 - návrh  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.11.2021  24.11.2021    Střednědobý výhled obce do r. 2025  Rozpočet a finance
 8.11.2021  24.11.2021    Rozpočet na r. 2022 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 8.11.2021  24.11.2021    Střednědobý výhled do r. 2025 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 8.11.2021  24.11.2021    OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  Vyhlášky a nařízení
 8.11.2021  24.11.2021    OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  Vyhlášky a nařízení
 8.11.2021  24.11.2021    Oznámení - záměr pronájmu pohostinství KD Velký Grunov  Ostatní informace
 10.12.2020  27.12.2020  Usn. č. 225/2020  Střednědobý výhled obce na období 2022-2024 - schválený  Rozpočet a finance
 12.11.2020  28.11.2020  Usn. 197/2020  Střednědobý výhled Obce Brniště na léta 2022 - 2024  Rozpočet a finance
 12.11.2020  28.11.2020  Usn. 195/2020  Rozpočet Obce Brniště na rok 2021 - návrh  Rozpočet a finance
 12.11.2020  28.11.2020  Usn. 198/2020  Střednědobý výhled na léta 2021-2024 ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 12.11.2020  28.11.2020  Usn.č. 196/2020  Rozpočet na rok 2021 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 21.5.2020  6.6.2020  usn. 59/2020  Oznámení o vyhlášení místního referenda - nový termín po ukončení nouzového stavu  Usnesení zastupitelstva obce
 20.2.2020  7.3.2020    Oznámení o vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2019  15.1.2021  usn. č. 471/2019  Schválený rozpočet obce na rok 2020  Rozpočet a finance
 10.12.2019  15.1.2021  usn.č. 473/2019  Střednědobý výhled obce na období let 2021-2023  Rozpočet a finance
 10.12.2019  15.1.2021  usn.č. 472/2019  Rozpočet ZŠ a MŠ Brniště - příspěvek obce na rok 2020  Rozpočet a finance
 10.12.2019  15.1.2021  usn.  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Brniště na léta 2021-23  Rozpočet a finance
 21.11.2019  7.12.2019  Usn.446/2019  Návrh rozpočtu obce Brniště na rok 2020  Rozpočet a finance
 21.11.2019  7.12.2019  Usn.č. 447/2019  Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Brniště na rok 2020  Rozpočet a finance
 21.11.2019  7.12.2019  Usn.č. 449/2019  Návrh střednědobého výhledu PO ZŠ a MŠ Brniště do r. 2023  Rozpočet a finance
 21.11.2019  7.12.2019  Usn.č. 448/2019  Střednědobý výhled Obce Brniště na léta 2021-2023  Rozpočet a finance
 4.11.2019  20.11.2019  usn. 409/2019  Oznámení záměru k právu stavby a zřízení VB na p.č. 1629 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 419/2019  Onámení záměr prodeje p.č. 1073/3 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn.č. 422/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 1829 v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 423/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 1830 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 416/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 4/4 v k.ú. Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 415/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 359/1 k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 418/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 1078/11 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 421/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 1078/13 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 31.10.2019  18.11.2019  Usn. 420/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 1080/2 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 30.10.2019  18.11.2019  usn.č. 417/2019  Oznámení - záměr prodeje pozemku st.č. 276 k.ú. Brniště  Ostatní informace
 30.10.2019  18.11.2019  Usn. 414/2019  Oznámení záměr prodeje p.č. 77/2 v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 7.5.2019  23.5.2020    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2018  Ostatní informace
 18.7.2018  17.8.2018  Usn. 84/2018  Oznámění záměr pachtu Luhov - p.č. 490/4,5,11  Usnesení zastupitelstva obce
 2.1.2018  18.1.2018    Oznámení - záměr vydání souhlasu práva provést stavbu v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 2.1.2018  18.1.2018    Oznámení - záměr pachtu pozemků - k.ú.Luhov u Mimoně  Ostatní informace
 30.11.2017  16.12.2017    Střednědobý výhled Obec Brniště na léta 2019-2020  Rozpočet a finance
 30.11.2017  16.12.2017    Střednědobý výhled na léta 2019-20 - ZŠ a MŠ Brniště  Rozpočet a finance
 30.11.2017  16.12.2017    Rozpočet na rok 2018 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh  Rozpočet a finance
 30.11.2017  16.12.2017    Rozpočet Obce Brniště na rok 2018 - návrh  Rozpočet a finance
 30.11.2017  16.12.2017    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Brniště - 34. ZOBr  Usnesení zastupitelstva obce
 30.11.2017  16.12.2017    Záměr prodeje pozemků v k.ú. Velký Grunov - 34. ZOBr  Usnesení zastupitelstva obce
 30.11.2017  16.12.2017    Záměr - souhlas práva provést stavbu na nem. majetku obce - 34. ZOBr  Usnesení zastupitelstva obce
 30.11.2017  16.12.2017    Záměr - souhlas právo provést stavbu na nem.majetku obce  Usnesení zastupitelstva obce
 18.4.2017  27.4.2017    Pozvánka na 27. zasedání ZOBr  Ostatní informace
 5.9.2016  21.9.2016    OZV č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu  Vyhlášky a nařízení
 31.5.2016  17.6.2016    OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému KO  Vyhlášky a nařízení
 4.2.2016  22.2.2016    Oznámení - prodej NM v k.ú. Hlemýždí  Ostatní informace
 4.2.2016  22.2.2016    Oznámení - prodej MM - vodovod Brniště  Ostatní informace
 4.2.2016  22.2.2016    Oznámení - záměr pachtu v k.ú. Velký Grunov  Ostatní informace
 4.2.2016  22.2.2016    Oznámení - záměr prodeje NM v k.ú. Brniště  Ostatní informace
 4.2.2016  22.2.2016    Oznámení - záměr prodeje NM v k.ú. Velký Grunov  Ostatní informace
 10.11.2015  7.12.2015    Návrh - rozpočtový výhled na léta 2017-2019  Rozpočet a finance
 10.11.2015  7.12.2015    Návrh - rozpočet na rok 2016  Rozpočet a finance
 4.5.2015  21.5.2015    Nařízení č. 1/2015 - zákaz podomního a pochůzkového prodeje  Vyhlášky a nařízení
 8.4.2015  25.4.2015    Oznámení - záměr prodeje pozemku  Ostatní informace
 26.2.2015  16.3.2015    OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO  Vyhlášky a nařízení
 24.10.2014  6.11.2014    Informace o konání ustavujícího zasedání  Doručení veřejnou vyhláškou

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.