487 850 193 obec@brniste.cz
Cyklopozvánka

Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva

P o z v á n k a na 39. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná dne ve středu 26. března 2014 od 17. hodin na sále KD Brniště Program: 1) Zahájení, schválení programu jednání 2) Rozpočtové opatření č. 2/2014 3) Podání žádosti na 58. výzvu OPŽP – zlepšování...
Cyklopozvánka

Pozvánka na 38. zasedání ZO

ve středu 26. února 2014 od 17. hodin na sále KD Brniště  Program: Zahájení, schválení programu jednání Schválení smlouvy s pořizovatelem změny č. 1 ÚP Brniště Vnitřní směrnice pro schválení účetní závěrky Stanovení komise pro výběrové řízení na akci výstavba chodníků...