487 850 193 obec@brniste.cz

Dovolte nám, abychom Vás a Vámi vybrané třídy z vaší školy pozvali touto cestou na Den otevřených dveří, který se uskuteční 6. a 7. září ZOD Brniště a.s.

Na pátek 6. září připravujeme prohlídku stájí kravína, zemědělských strojů a bohatý naučný program o zemědělství pro děti z mateřských školek a prvních stupňů základních škol, na sobotu 7. září pak program pro děti v doprovodu rodičů na akci Krajské dožínky v Brništi. Akce se uskuteční v pátek od 9.00 do 14.00, v sobotu od 9.00 do 16.00. pod záštitou Zemědělského svazu ČR.

V rámci tohoto dne otevřených dveří v zemědělském podniku budou komentované prohlídky kravína, ale také možnost nakrmit si telátko či si prohlédnout zemědělské stroje.

zod-zije

Součástí programu bude i celá řada aktivit vyzkoušených v rámci osvětového projektu s názvem Zemědělství žije!, který přichystal Zemědělský svaz ČR. Děti si budou moci projít naučnou stezku s názvem „Poznáváme zemědělství“, v níž za vyplnění soutěžní kartičky získají drobné dárky. Připravujeme také další soutěže v podobě poznávání živých i sušených zemědělských plodin, semen a krmiv, či fotografií druhů hospodářských zvířat, plodin, strojů či traktorů.

Nebude chybět ani plakát cesty zemědělských produktů z pole až na náš stůl, jehož cílem je seznámit děti s konkrétními odvětvími zemědělství. Popsat jim a vysvětlit zemědělské práce, které předcházejí zpracování komodit v konečnou podobu, s níž se spotřebitel setkává, poukázat na neodmyslitelnou spojitost a důležitost zemědělské prvovýroby s průmyslem a potravinářstvím.

Cílem celé akce je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru a ukázat veřejnosti a zejména pak dětem, jaký význam má zemědělský sektor pro společnost, proč je zemědělství tolik důležité, je třeba zdůraznit jeho neodmyslitelnou úlohu ve společnosti a krajině. Také je nutné zmínit, že zemědělství je do budoucna perspektivním oborem z hlediska volby budoucího povolání.

Přejeme Vás hezký den a těšíme na Vaši účast na akci „Zemědělství žije!“

Kontakt: 

Školní skupiny je možné objednávat na telefonním čísle 733 57 10 57 nebo prostřednictvím emailu: jana@podralsko.cz

Prosím objednejte se a uvádějte:

  • počet dětí, počet pedagogů
  • Vámi upřednostněnou hodinu, kdy chcete prohlídku absolvovat
  • prohlídky budou začínat v: 9.00, 10:30, 12:00, třída cca 30 žáků bude rozdělena na 3 skupiny, program bude trvat 1,5 h prosíme ke každé skupině 1 pedagogický dozor.