487 850 193 obec@brniste.cz

Historia gminy

Gmina Brniště po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych w 1352 roku. Wówczas gospodarowali tutaj członkowie rodu Blektów z Útěchovic. Blektowie swego czasu byli lennikami szlachty z Vartenberka. Dlatego w 1359 roku prawa suwerena wykonywał Vaněk z Vartenberka, gdy wprowadzał plebana z Brniště jako proboszcza kościoła w Svébořicach. Prawdopodobnie już wówczas w Brništi stał kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, choć pierwsza oficjalna wzmianka o nim pochodzi dopiero z 1384 roku. Blektowie posiadali tutejsze majątki do początku XVII wieku. Później właścicielami byli na przykład Hyršpergárowie z Königsheim, Albrecht Wallenstein, Liechtensteinowie i Hartigowie.

Częścią Brniště jest Hlemýždí. Niegdyś samodzielna wieś, po raz pierwszy wzmiankowana w 1540 roku. Należała do posiadłości Valtinov. W Hlemýždí stała siedziba szlachecka – twierdza. W 1567 roku wspominana jest Anna Elznicová z Útěchovic na Hlemýždí (“Anna Elzniczowa z Autiechowicz a w hlemegzdj”). Później twierdza przestała istnieć.

Brniště jest obecnie siedzibą władz samorządowych gminy również dla miejscowości Luhov i Velký Grunov. Obie wsie pojawiają się w źródłach historycznych w 1544 (względnie 1543) roku. Zarządzali nimi właściciele strażnicy i zamku Vartenberk. Od 1633 roku dzielą wspólny los razem z Brništěm w ramach jednej posiadłości.

O nazwie

Brniště – nazwa miejscowości ewoluowała na przestrzeni wieków: Brumis (1352), Brums (1359), Brnyss (1369, 1397, 1398), Brumis alias Brnyess (1384 – 1405), Brniss (1404), Brnyess (1409, 1418), Brunys (1418), Brnisstie (1540), grunty Brništské, k brništi, z Brniště, na wezwanie Brništskich (1541), we wsi Brysenu (1612), Brnisste (1630), Brnisstie (1633), Prynetz (1654), Brins (1720), Brims, Brins (1834), czeska nazwa urzędowa: Brniště (Brniš), niemiecka: Brims (1854).

Czeska nazwa Brniště powstała z połączenia końcówki -išče lub -iště z przedrostkiem brn-, który ma znaczenie „błoto”, „szlam” i jest bardzo podobny do dzisiejszego słowa „hliniště“ (glinisko).

Hlemýždí – Ssneckendorff (1540), granica, która oddziela grunty Brništskie od Hlemejžstkich (1541), Hlemejždí (1546), w hlemegzdj (1567), Ssnekendorf ginacz hlemeždie runty(1587), na Šnejendorfě (1603), Schneckendorf (1790, 1834).

Nazwa pochodzi od słowa Hlemýždě, Šneka (Winniczek, Ślimak), prawdopodobnie przezwiska dla powolnego człowieka. Wieś Hlemýžďova.

cz_pl_logotyp