487 850 193 obec@brniste.cz

Informacje nt. gminy

Oficjalna nazwa: Obec Brniště

Dane statystyczne
Liczba dzielnic: 6
Powierzchnia: 2.666 ha
Wysokość nad poziomem morza: 290 m
Liczba mieszkańców: 1.359 (1.1.2013)
Poczta: –
Placówka służby zdrowia: –
Policja: –
Szkoła: tak
Wodociąg: tak
Gazyfikacja: –
Kanalizacja (oczyszczalnia ścieków): –

cz_pl_logotyp