487 850 193 obec@brniste.cz
Jarní otvírání Stezky hastrmanů – POZVÁNKA

Pozvánka na 38. zasedání ZO

ve středu 26. února 2014 od 17. hodin na sále KD Brniště  Program: Zahájení, schválení programu jednání Schválení smlouvy s pořizovatelem změny č. 1 ÚP Brniště Vnitřní směrnice pro schválení účetní závěrky Stanovení komise pro výběrové řízení na akci výstavba chodníků...
Jarní otvírání Stezky hastrmanů – POZVÁNKA

Pozvánka

P o z v á n k a na 37. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná dne ve středu 29. ledna 2014 od 17. hodin na sále KD Brniště Program: 1) Zahájení, schválení programu jednání 2) Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEPS, a.s.. pro změnu stavby vedení 400 kV...
Jarní otvírání Stezky hastrmanů – POZVÁNKA

Aktualizace fotogalerie

V albu Kultura jsou přidány fotografie z mikulášské nadílky a ze setkání seniorů. Dále pak v albu Škola přibyly fotografie z besídky MŠ.