487 850 193 obec@brniste.cz
Dopravní situace v obci

Dopravní situace v obci

Vážení spoluobčané, díky odstraňování následků minulých povodní je v naších obcích velmi nepříjemná dopravní situace. Vedení obce se snaží tuto situaci řešit a starosta obce zaslal dne 16. 7. 2012 stanovisko obce na Odbor dopravy MěÚ v České Lípě. Text stanoviska:...
Dopravní situace v obci

Povodně – jaro 2012

Ve dnech 24. -26. 2. a 29. 2. 2012 nás postihly 2 povodně na Panenském potoce. V prvním případě byl vyhlášen až III. stupeň povodňové aktivity a ve druhém případě situace zůstala na II. SPA. Největší problémy byly na spodní části toku ve Velkém Grunově, kde voda vždy...
Dopravní situace v obci

Povodňové konto obce Brniště

Konto bylo k 6.9.2012 uzavřeno. Pokud chcete pomoci postiženým občanům obce Brniště, můžete zaslat finanční podporu na povodňové konto obce. 43-7578950207/0100 Účet je vedený u KB a.s., pobočka Česká Lípa K 9. 12. 2010 je na povodňovém kontě již 260 806,56 Kč....
Dopravní situace v obci

ČEZ pomáhá při povodních

Od 30. 8. 2010 do 30. 9. 2010 společnost ČEZ přijímá žádosti o poskytnutí elektrické energie na jeden měsíc zdarma. Podrobnosti na www ČEZu.