487 850 193 obec@brniste.cz

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. (BUŘINKA) pomáhá občanům postiženým povodněmi

Buřinka připravila následující vstřícná opatření, které poskytne těm z Vás, kteří byli aktuálně postiženi povodněmi:

  • ZDARMA výplatu zůstatku účtu stavebního spoření s prominutím výpovědní lhůty
  • ZDARMA uzavření nové smlouvy o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně
  • ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní
  • Zvýhodněná úroková sazba a platba na překlenovací úvěry
  • Vyřízení překlenovacího úvěru bez potřeby vlastních zdrojů
  • Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů
  • Možnost zálohového čerpání až 30 % z poskytnutého úvěru bez omezení horního limitu
  • ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců
  • Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistného plnění

Tato opatření jsou platná do 31. 12. 2010.

Více informací získáte v pobočkách České spořitelny, u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207 a na www.burinka.cz.