487 850 193 obec@brniste.cz

Případné návrhy zasílejte p. starostovi do 15.7.2019

e-mail: starosta@brniste.cz

tel. 602391245

Návrh změny jízdního řádu pdf