487 850 193 obec@brniste.cz

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech 19. října 2011 od 7:40 hod. až 28. října 2011 do 16:15 hod. proběhne v úseku Křižany – Jablonné v Podještědí na trati 086 Liberec – Česká Lípa nepřetržitá výluka.

Následně ve dnech 31. října 2011 od 7:40 hod. až 4. listopadu 2011 do 16:15 hod. proběhne na této trati nepřetržitá výluka v úseku Liberec – Karlov pod Ještědem.

Důvodem těchto výlukových akcí je ve dnech 19. – 28. 10. 2011 oprava tělesa náspu mezi žel. stanicí Rynoltice a zastávkou Lvová, výřez porostu, oprava odvodnění, svařování kolejnic a ve dnech 31. 10. – 4. 11. 2011 oprava výhybek v žel. stanici Karlov pod Ještědem, oprava žel. přejezdu mezi zastávkou Ostašov a stanicí Karlov pod Ještědem, oprava odvodnění a svařování kolejnic.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

19. – 28. 10. 2011

Rychlíky Liberec – Ústí n. L. hl. n. a opačně budou nahrazeny autobusy v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí a opačně, spěšné a osobní vlaky budou nahrazeny autobusy v úseku Křižany – Jablonné v Podještědí a opačně.

V uvedené dny bude na trati č. 086 platit výlukový jízdní řád: rychlíky – časy odjezdů a příjezdů autobusů náhradní dopravy ve stanicích Liberec a Jablonné v Podještědí se shodují s časy vlaků; osobní vlaky – odjezdy vlaků z Liberce ve směru do Křižan jsou v dřívější době cca -13 minut, v opačném směru budou vlaky od Křižan dojíždět do Liberce později cca +23 minut.

31. 10. – 4. 11. 2011

Rychlíky Liberec – Ústí n. L. hl. n. a opačně budou nahrazeny autobusy v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí a opačně, spěšný vlak Sp 1991 a osobní vlaky budou nahrazeny autobusy v úseku Liberec – Karlov pod Ještědem a opačně; spěšný vlak Sp 1993 bude nahrazen v úseku Jablonné v Podještědí – Liberec.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

19. – 28. 10. 2011

Liberec (R 11xx) – Nákladní ulice před příjezdovou halou výpravní budovy

Křižany – na autobusové zastávce „Křižany,,žel. st.“ před výpravní budovou

Zdislava – na silnici III/27243 na autobusové zastávce „Zdislava,,žel.zast.“

Rynoltice – místní komunikace před výpravní budovou

Lvová – v obci na silnici I/13 na autobusové zastávce „Jablonné v Podj., Lvová“

Jablonné v Podještědí – prostor autobusového nádraží před výpravní budovou (Švermova ulice)

31. 10. – 4. 11. 2011

Liberec – Nákladní ulice před příjezdovou halou výpravní budovy

Liberec-Horní Růžodol – místní komunikace před výpravní budovou (Rovná ul.)

Ostašov – ve Švermově ulici na zastávce MHD „Ostašov, Kovošrot“

Karlov pod Ještědem – místní komunikace před výpravní budovou

Novina (Sp 1993) – na křižovatce silnice II/592 a místní komunikace k žel. viaduktu

Křižany (Sp 1993) – na autobusové zastávce „Křižany,,žel. st.“ před výpravní budovou

Zdislava (Sp 1993) – na silnici III/27243 na autobusové zastávce „Zdislava,,žel.zast.“

Rynoltice (Sp 1993) – místní komunikace před výpravní budovou

Jablonné v Podještědí (R 11xx) – prostor autobusového nádraží před výpravní budovou (Švermova ulice)

Upozornění

Po dobu výluk nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků – tzn. „Přeprava cestujících na vozíku“, „Úschova během přepravy“, „Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol“.

Za případné komplikace způsobené výlukou se předem omlouváme.

S pozdravem

Jiří Holub

inženýr železniční dopravy

 

České dráhy, a. s., KCOD Liberec

skupina obchodu

Nákladní 344/2, 460 02 Liberec

M: (+420) 725 596 756

E: holub@kcod.cd.cz, www.cd.cz