487 850 193 obec@brniste.cz

Dotace a dary

Publicita na web – oltář kaple

Publicita na web – Tvrdý sad

 

Podpora jednotek požární ochrany LK – CAS 30

Podpora jednotek požární ochrany LK – Dýchací přístroje

Podpora jednotek požární ochrany LK – zásahové obleky

Rozkvetlé louky

Grant od Nadace partnerství

Dotace – Přístavba a rekonstrukce MŠ Brniště

Podpora jednotek požární ochrany LK

Cyklostezka Panenský potok

Sociální a provozní zázemí Lesní Zátiší-Brniště

Dotace pro SDH Brniště 2018-02

Dotace pro SDH Brniště 2018-01

Rozšíření VO podél cyklostezky

Brniště – Velký Grunov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Obnova mostu M-08

Obnova mostu M-07

Lipová alej sv. Mikuláše

Kaple Panny Marie Velký Grunov – výměna střešní krytiny

Brniště – chodník – II. etapa

Obec Brniště získala dotaci od Libereckého kraje

„Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Mikroregion Podralsko II“

Obnova mostu M-05

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty – Brniště

Oprava místní komunikace ve Velkém Grunově

Chodník Brniště I.etapa

Chodník Velký Grunov I.etapa

Stabilizace historické zeleně v okolí kostela sv. Mikuláše

na par. č. 40, k.ú. Brniště bylo provedeno ošetření 12 ks vzrostlých lip, stáří stromů cca 200 let. Celkové náklady 101 900,- Kč z toho dotace od Ministerstva životního prostředí ČR částka 53 918,- Kč.

Rozšíření automatizovaného knihovního systému

o webový katalog a rozšíření počtu stanic pro uživatele v Místní knihovně. Byl zakoupen nový počítač se speciálním programem, stůl pod pc a kancelářská židle. Dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 22.000,- Kč, celkové náklady 28.832,- Kč.

Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi

umístěného za Základní školou pro školní mládež a veřejnost. Dotace z Programu rozvoje venkova ČR Osa IV poskytnutá SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Výše dotace 769.331,- Kč, finanční dar Partner in Pet Food ČR 200.000,- Kč, celkové náklady 1.660.132,- Kč

Vybavení pro JSDH

Dotace LK ve výši 99.500,- Kč na nákup techniky a vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Brništi. Využito a nasazeno při povodních v červnu 2013.

Program obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Začátek akcí: říjen 2011 Ukončení akcí: červenec 2012

Oprava lávky z Velkého Grunova do Hlemýždí L – 01

celkové náklady: 1.960.038,00 Kč dotace MMR: 1.764.034,00 Kč z rozpočtu obce: 196.004,00 Kč

Oprava mostu ke mlýnu – Jáchymov M – 01

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

celkové náklady: 2.900.202,00 Kč dotace MMR: 2.610.181,00 Kč z rozpočtu obce: 290.021,00 Kč

Oprava mostu z Velkého Grunova do Hlemýždí M – 02

celkové náklady: 1.451.111,14 Kč dotace MMR: 1.305.998,96 Kč z rozpočtu obce: 145.112,18 Kč

Tato oprava byla neinvestiční, zahájena i ukončena byla v roce 2011.

Oprava mostu ke kovárně – Velký Grunov M – 03

celkové náklady: 2.244.721,71 Kč dotace MMR: 2.020.249,00 Kč z rozpočtu obce: 244.472,71 Kč

Oprava mostu u Palů – Velký Grunov M – 04

celkové náklady: 938.166,00 Kč dotace MMR: 844.349,00 Kč z rozpočtu obce: 93.817,00 Kč

Oprava propustku ve Velkém Grunově P – 01

celkové náklady: 419.777,92 Kč dotace MMR: 377.800,00 Kč z rozpočtu obce: 41.977,92 Kč

Fond požární ochrany

Nákup ochranných a technických prostředků požární ochrany

Celkové náklady: 189.328,00 Kč dotace KÚLK: 98.030,00 Kč z rozpočtu obce: 95.298,00 Kč