487 850 193 obec@brniste.cz

Harmonogram svozů

Informace k průběhu svozů

Naplněné pytle umístěte ke své popelnici v době svozu.

Naplněné pytle musí být označeny QR kódy patřičného označení (papír, plast).

Pytle se budou odvážet ve stejný den jako vyváží popelnice firma AVE a.s., je to vždy lichý čtvrtek.

Vše zajišťují naše technické služby.