487 850 193 obec@brniste.cz

Nejčastější dotazy

Co dělat s odpady, které se nevejdou do pytle?

Pokud je to možné, pokuste se zmenšit objem odpadu. Jestli to i přesto nejde, zavolejte na obecní úřad, popište, o jaký typ odpadu se jedná a nechte si poradit.

Kam putuje náš vytříděný odpad?

Vámi vytříděné odpady putují na sběrný dvůr, odkud je odvážen svozovou společností ke zpracování a následné recyklaci.

Jaké jsou nejčastější chyby v třídění?

Nejčastějšími chybami v třídění jsou silně znečištěné obaly nebo dokonce naplněné zbytky potravin a nesešlápnutí PET láhví a dalších objemnějších odpadů.

Jaké jsou ekonomické přínosy pro obec?

Obec s vyšší vytříděností získá i vyšší příjmy od organizace EKO-KOM, která přerozděluje finance od obalových společností. Dále lze dosáhnout úspor skrze snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu. Pokud budou odpady kvalitně vytříděny, lze s nimi v budoucnu i obchodovat, což by přineslo další vlnu příjmů.

Jaký bude motivační systém?

Klíč motivačního systému zatím není znám, čeká se až na vyhodnocení zkušebního období a následně z toho bude zvolen co nejefektivnější a využitelný motivační systém, který bude občanům oznámen v prosinci 2019.

Naplněnost pytlů?

Pytle s vytříděným odpadem by měly být co nejvíce plné a až potom by se měly umísťovat před pozemek ke svozu.

Počet pytlů?

Pytlů můžete umístit ke svozu i více najednou.

Označení pytlů?

Pytle je třeba vždy opatřit, před umístěním ke svozu, příslušným QR kódem, na kterém je vyznačeno, zda se jedná o plast či papír. QR kód umístěte na viditelné místo, nejlépe do středu pytle.

Svoz pytlů?

Svoz budou zajišťovat naše technické služby.
Tyto pytle nebude odvážet svozová firma AVE a.s.

Když spotřebuji pytle, co mám dělat?

Až budou pytle spotřebovány, dojdete si na obecní úřad pro nové.