487 850 193 obec@brniste.cz

Sběrný dvůr

Provozní doba
Letní období Zimní období
úterý: 12 h – 17 h
čtvrtek: 9 h – 14 h čtvrtek: 12 h – 17 h
sobota: 14 h – 18 h sobota: 14 h – 17 h

Bezplatně je možné odevzdávat směsný odpad, tříděný na plasty, papír, sklo, zářivky a úsporné zářivky, lednice a další elektrozařízení a nadměrný odpad.

Platí se za uložení nebezpečného odpadu

  • stavební suť z demolic, asfaltové lepenky (IPA), eternit – 300 Kč za plný vozík za automobil (případně alikvotní část)
  • osobní pneumatika – 42 Kč za kus
  • nákladní pneumatika – 147 Kč za kus

SD nepřebírá prošlé léky, přebírá bioodpad rostlinného původu – tráva a listí.

Dále může občan odložit kovový odpad do vyčleněných nádob .