487 850 193 obec@brniste.cz

Dokumenty

Vyhlášky a nařízení

Nařízení č. 1/2015 – zákaz podomního a pochůzkové prodeje v obci Brniště

OZV č. 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště

OZV č. 1/2012 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2011 – o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2011 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2011 – o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 5/2011 – požární řád

Směrnice

Volební řád školská rada

Směrnice č. 1/2016 – pronájem kulturních domů

Stanovení cen pozemků

Směrnice č. 2/2011 – odpisový plán

Tiskopisy

Žádost o pronájem pozemku

Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí

Žádost o pronájem sálů kulturních domů

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Poučení navrhovatele zrušení TP

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Sdělování údajů vlastníkům nemovitostí

Hlášení doručovací adresy

Územní plán

Žádost na změnu ÚP

Změna č. 1 Územního plánu Brniště

Změna ÚP č. 1 Brniště

Opatření obecné povahy č. 1/2018 o vydání Změny č.1 Územního plánu Brniště

Textová část změny

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

Textová část odůvodnění změny

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

Úplné znění Územního plánu Brniště po Změně č. 1 Územního plánu Brniště

Textová část ÚP

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

Koordinační výkres

​Rozpočty

2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření 3/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočet obce na rok 2021

Střednědobý výhled do 2024

2020

Závěrečný účet 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Schválený Rozpočet rok 2020

Středněndobý výhled na léta 2021-2023 schválený

2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočet obce na rok 2019

Střednědobý výhled obce na léta 2020-2022

Závěrečný účet 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

2018

Závěrečný účet 2018

Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2018

ZŠ Brniště -2018 VSK

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření  č 3/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočet rok 2018

Střednědobý výhled na léta 2019-2020

Rozpočet ZŠ a MŠ Brniště 2018

Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Brniště na léta 2019-2020

2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření – obec Brniště 2016

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření 3/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočet rok 2017 schválený

rozpočtový výhled do r. 2020

2016

Závěrečný účet 2016

Rozpočet rok 2016

2015

Zpráva o přezkoumání za rok 2015

Zpráva z kontroly hospodaření ZŠ Brniště – 2015

Závěrečný účet 2015

2013

Rozpočet na rok 2013

2012

Rozpočet na rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012

2011

Rozpočet na rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011

2010

Rozpočet na rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010

2009

Rozpočet na rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009

Závěrečný účet za rok 2009

2008

Výroční zpráva za rok 2008

Závěrečný účet za rok 2008