487 850 193 obec@brniste.cz

Plné znění Oznámení hejtmana LK ze dne 26.7.2018 je uveřejněno na úřední desce obce Brniště v sekci Jiné úřady. Jedná se o oznámení začátku doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.