487 850 193 obec@brniste.cz

Povodně 2012

Ve dnech 24. -26. 2. a 29. 2. 2012 nás postihly 2 povodně na Panenském potoce. V prvním případě byl vyhlášen až III. stupeň povodňové aktivity a ve druhém případě situace zůstala na II. SPA. Největší problémy byly na spodní části toku ve Velkém Grunově, kde voda vždy nejdříve opustí koryto. Přesto nebyly zjištěné žádné škody na zdraví a majetku občanů. Zůstaly zaplavené jen zahrady a louky. Příčinou povodní bylo rychlé oteplení s následným táním sněhu. Díky dlouhodobým silným mrazům půda byla zmrzlá a voda se do ní nevsakovala a do toho ještě přišly dešťové srážky. Všechno dobře dopadlo, ale o situaci a
budoucnosti budu dál jednat s Povodím Ohře.

Chtěl bych poděkovat členům povodňové komise a jednotce SDH Brniště za spolupráci a aktivní přístup.

Ing. Ivan Pastorek

starosta