487 850 193 obec@brniste.cz

Konto bylo k 6.9.2012 uzavřeno.

Povodňové konto obce: 43-7578950207/0100

Pokud chcete pomoci postiženým občanům obce Brniště, můžete zaslat finanční podporu na povodňové konto obce.

43-7578950207/0100

Účet je vedený u KB a.s., pobočka Česká Lípa

K 9. 12. 2010 je na povodňovém kontě již 260 806,56 Kč. Děkujeme.