487 850 193 obec@brniste.cz

V rámci nových jízdních řádů platných od neděle 11.12.2016 dochází k úpravě režimu provozu u odpoledního spoje č.2 autobusové linky 266 Stráž pod Ralskem – Luhov – Brniště s odjezdem v 15:35 ze Stráže p.R.,aut.st.

Zastávky Luhov,bytovky;  Luhov;  Brniště,žel.st. a  Brniště budou obsluhovány poptávkově (režim Radiobus). Pokud cestující nastoupí ve Stráži p.R. a pojede do některé z vyjmenovaných zastávek, nic se pro něho nemění, pouze při odbavení nahlásí řidiči výstup v dané zastávce. Pokud však někdo bude chtít cestovat mezi těmito zastávkami (tj. např. z Luhova do Brniště), je nutné, aby svoji cestu telefonicky nahlásil na Centrální dispečink IDOL, tel. (+420) 704 702 000, nejpozději 30 minut před odjezdem spoje z výchozí zastávky, tzn. nejpozději v 15:05 příslušného dne.

Důvodem opatření je fakt, že v některých dnech jezdí autobus do Brniště zcela prázdný, přičemž po svém příjezdu se režijně přesouvá do Mimoně. V případě takto nevyužitých jízd autobus bude moci jet do Mimoně přímo z křižovatky v Luhově a zajížďka do Brniště odpadne, čímž dojde k úspoře nákladů na provozování linkové autobusové dopravy.

V praxi očekáváme jen minimální dopad, neboť dle statistických výstupů tímto spojem z Luhova do Brniště prakticky nikdo necestuje, chceme však přesto případným cestujícím tuto možnost zachovat.