487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 1. zasedání ZO Brniště konaného dne 1.12.2010 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Schválení programu jednání, jmenování ověřovatelů zápisu
 2. Projednání a příprava rozpočtu na rok 2011
 3. Rozpočtový výhled obce do roku 2013
 4. Personální složení výborů finančního a kontrolního
 5. Zřízení komisí
 6. Projednání popřípadě doplnění dokumentace EIA hornické činnosti v dobývacím prostoru Luhov a jeho vlivu na životní prostředí
 7. Určení osob, které jsou oprávněny k přijetí prohlášení o uzavření manželství
 8. Změna osoby zodpovědné za územní plán
 9. Žádost KSS Liberec o bezúplatný převod pozemku 358/2 v k.ú. V.Grunov
 10. Informace o podání žádosti na MMR – povodně – poškozené mosty a lávky
 11. Návrh usnesení
 12. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta obce Brniště