487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 10. zasedání ZO Brniště konaného dne 27. 9. 2011 od 16 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 5/2011
 3. Předložení aktualizace povodňového plánu
 4. Jmenování členů komise pro výběr zakázek na opravu mostů a lávek
 5. Žádost FK o legalizaci kabin a o pronájem hřiště ve V. Grunově
 6. Stanovení cenového rozpětí při prodeji obecních pozemků
 7. Žádost o koupi bytové jednotky č. 37/11 v Luhově čp. 37
 8. Žádost o odkoupení pozemku č. 96/3 v k.ú. Brniště
 9. Znovuprojednání žádosti o pronájem či odkoupení části p.č. 325/1 v k.ú. Velký Grunov
 10. Grantový fond LK – rozvoj venkova G 17 – možnost dotace na autobusové zastávky na Luhovské křižovatce
 11. Nákup zahradního traktoru – možnost dotace z LAG Podralsko z programu LEADER
 12. Různé
 13. Informace starosty
 14. Diskuze
 15. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta