487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 11. zasedání ZO Brniště konaného dne 26. 11. 2011 26. 10. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 6-2011
 3. Návrh směrnice č. 1/2011 – Inventarizace majetku a závazků
 4. Jmenování inventarizační komise pro kontrolu za rok 2011
 5. Návrh programu pro oslavy 660 let obce Brniště předložený komisí pro kulturu a sport
 6. Dohoda o spolupráci při rozvoji a údržbě projektu Stezka hastrmanů s Podralským nadačním fondem ZOD
 7. Delegování nového člena do komise k projednávání přestupků ve Stráži pod Ralskem
 8. Žádost MS Diana o převedení komunikace p. č. 879/10 v k. ú. Brniště z majetku PF do majetku obce
 9. Žádost o napojení na vodovodní řád v k. ú. Hlemýždí u p. č. 640 vedené jako místní komunikace ke st. p. č. 108/3
 10. Smlouvy na dodavatele oprav M-02 a L-01 ve Velkém Grunově
 11. Návrhy odměn pro členy komisí a dalších aktivních občanů pracujících pro obec za rok 2011
 12. Různé
 13. Informace starosty
 14. Diskuze
 15. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta