487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 12. zasedání ZO Brniště konaného dne 30. 11. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Vyhodnocení fotografické soutěže
 3. Rozpočtové opatření č. 7-2011
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2012, rozpočtový výhled na období let 2013-2015
 5. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí od ÚZSVM ppč. 687/2 v k.ú. Hlemýždí , ppč 1120/3 a 456/3 v k.ú. Velký Grunov
 6. Přechod vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví obce – historický majetek v k.ú. Brniště od PF ČR
 7. Vnitřní směrnice č. 2/2011 odpisový plán majetku obce
 8. Nákup komunálního traktoru Belarus 422,4 (50 k) + příslušenství
 9. Schválení infotabule s mapou Podralska – společný turistický systém na území Podralska a Žitavských hor
 10. Odměny členům komisí a aktivním občanům za rok 201
 11. Schválení nového požárního řádu obce
 12. Využití obecních pozemků pro účely stezky hastrmanů Podralským nadačním fondem ZOD
 13. Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky k ochraně nočního klidu
 14. Žádost o odkoupení ppč. 179/5 manipulační plocha o výměře 58 m2 v k.ú. Brniště
 15. Žádost o instalaci dopravního zrcadla v Novém Luhově při výjezdu z MK na krajskou III.tř.
 16. Žádost FK Brniště o příspěvek na činnost a provoz pro rok 2012
 17. Žádost o fin. příspěvek na Mikulášskou nadílku od SŽ EVA
 18. Různé
 19. Informace starosty
 20. Diskuze a závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta