487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 13. zasedání ZO Brniště konaného dne 28. 12. 2011 od 16 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 8-2011
 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2012
 4. Schválení rozpočtového výhledu obce na období 2013-2015
 5. Schválení rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2012 a rozpočtového opatření č. 2/2011
 6. Prodej pozemku p.č. 179/5 v k.ú. Brniště
 7. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
 8. Obnova břehových porostů na Panenském potoce
 9. Různé
 10. Informace starosty
 11. Diskuze
 12. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta