487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 14. zasedání ZO Brniště konaného dne 25. 1. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Snížení kapacity MŠ Brniště dle požadavku KHS Librec
 3. Projednání žádosti o udělení souhlasu s užitím znaku obce
 4. Projednání odpadového hospodářství obce Brniště – svoz SKO
 5. Zpracování autorizovaného projektu na hřiště v Brništi za školou
 6. Prodej pozemku p.č. 16/2 a st.p.č. 269 v k.ú. Brniště
 7. Žádost o fin. podporu střelců zařazených v reprezentačním A týmu ČR
 8. Různé
 9. Informace starosty
 10. Diskuze
 11. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta