487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 15. zasedání ZO Brniště konaného dne 29. 2. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Podání žádosti o nadační příspěvek Nadace OKD pro rok 2012
 3. Podání žádosti o dotaci na MMR Mikroregion Podralsko
 4. Projednání nefinančního partnerství obce Brniště a obce Neukirch v rámci Cíl 3 na projektu Podralského nadačního fondu
 5. Žádost ZOD Brniště o uzavření nájemní smlouvy na pozemky, na kterých dlouhodobě hospodaří
 6. Smlouva na nájem areálu Lesního zátiší v době konání pouti
 7. Záměr prodeje pp.č. 1598/4 o výměře 188 m2 v k.ú. Brniště
 8. Žádost o koupi bytové jednotky č. 38/13 v Luhově čp. 38
 9. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na prodejnu v čp. 106 v Brništi
 10. Žádost o možnost vystoupení modelingové agentury na pouti v Brništi
 11. Žádost o fin. příspěvek pro Město Stráž pod R. na nákup nového digitálního rentgenového přístroje
 12. Žádost o příspěvek na poskytování soc. služeb občanům – Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 13. Různé
 14. Informace starosty
 15. Diskuze
 16. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta