487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 16. zasedání ZO Brniště konaného dne 28. 3. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Návrh smlouvy kulturního programu na Brnišťskou pouť
 3. Návrh programu oslav 660 let první písemné zmínky o obci Brniště
 4. Prodej pozemku p.č. 1598/4 v k.ú. Brniště
 5. Záměry prodeje pozemků 344/3 a 582/6 v k.ú. Luhov u Mimoně
 6. Schválení nového nájemce na prodejnu čp. 106 v Brništi
 7. Schválení nájemce zemědělských pozemků
 8. Pronájem kavárny na Lesním zátiší po dobu konání pouti
 9. Žádost o finanční podporu letního tábora
 10. Žádost o podporu sportovní akce Lužická sedmička
 11. Různé
 12. Informace starosty
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta