487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 2. zasedání ZO Brniště konaného dne 29. 12. 2010 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Schválení programu jednání, jmenování ověřovatelů zápisu
 2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011
 3. Veřejnoprávní smlouva s Městem Stráž p. R. – přestupková komise
 4. Schválení měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů dle nového nařízení vlády od 1. 1. 2011
 5. Odměny občanům za práci pro obec za rok 2010
 6. Schválení bezúplatného převodu pozemku 358/2 v k. ú. V. Grunov KSS Liberec
 7. Schválení upravených vyhlášek o místních poplatcích v návaznosti na nový daňový řád
 8. Souhlas se vznikem členství v LAG Podralsko (MAS) – žádost o dotaci
 9. Smlouva o dopravní obslužnosti s Libereckým krajem pro rok 2011
 10. Schválení prodeje pozemků 19/1 a 18/4 v k. ú. Luhov u Mimoně
 11. Různé
  • inventarizace majetku
  • žádosti o koupi pozemků
  • žádost o pronájem pozemků
 12. Diskuze
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta obce Brniště