487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 22. zasedání ZO Brniště konaného dne 26. 9. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Závěrečné vyúčtování veřejné sbírky Povodně 2010 – Brniště
 3. Revokace usn. č. 85/2012 – nájemní smlouva FK Brniště
 4. Žádost FK Brniště o závazek obce vůči st.rozpočtu při žádost o dotaci MŠMT
 5. Žádost FK Brniště o spolufinancování investiční akce obcí v případě získání dotace od MŠMT
 6. Stanovisko obce k investici pro FK z hlediska koncepce rozvoje a návrhu ÚP Brniště
 7. Prodej pozemků č. 194/2, 582/6 díly a, b v k.ú. Luhov u Mimoně
 8. Revokace usn. č. 13/2012  – prodej bytu 38/17 Luhov
 9. Prodej bytu 38/17 Luhov
 10. Seminář Vzdělaný zastupitel – projekt SMO ČR
 11. Různé
 12. Informace starosty
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta