487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 25. zasedání ZO Brniště konaného dne 19. 12. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 9/2012
 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu na období 2014-2016
 4. Schválení dodavatele na svoz komunálního odpadu
 5. Schválení dodavatele na elektropráce
 6. Pronájem pozemků v k. ú. Luhov u Mimoně pro zemědělskou činnost
 7. Pronájem pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Brniště
 8. Žádost – finanční podpora na střelecký sport
 9. Různé
 10. Informace starosty
 11. Diskuze
 12. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta