487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 26. zasedání ZO Brniště konaného dne 16. 1. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 10/2012
 3. Podání žádostí o dotace – víceúčelové hřiště a knihovna Brniště
 4. Výběr dodavatele na výstavbu víceúčelového hřiště v Brništi
 5. Schválení záměru odkoupení části p.p.č. 1575/1 v k.ú. Brniště
 6. Smlouvy na zřízení věcných břemen – Luhov u Mimoně a Hlemýždí
 7. Žádost o příspěvek na činnost – Centrum pro zdravotně postižené
 8. Různé
 9. Informace starosty
 10. Diskuze
 11. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta