487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 27. zasedání ZO Brniště konaného dne 27. 2. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Seznámení se strategii Podralského nadačního fondu ZOD v souvislosti s realizací ekocentra v Brništi
 3. Uzavření smlouvy budoucí o prodeji nemovitosti s Římskokatolickou farností Brniště
 4. Vyloučení převodu výnosů daní nebo podílu na nich na účet podřízený státní pokladně
 5. Využití obecních pozemků pro účely koňské stezky Podralskem
 6. Žádost o koupi pozemku p.č. 88/5 v k.ú. Hlemýždí
 7. Zařazení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Brniště za rok 2012
 8. Projednání a schválení připrav investičních akcí pro obec na roky 2013 – 2014
 9. Různé
 10. Informace starosty
 11. Diskuze
 12. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta