487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 3. zasedání ZO Brniště konaného dne 26. 1. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Schválení programu jednání, jmenování ověřovatelů zápisu
 2. Seznámení s činností lesního hospodáře
 3. Nájemné v obecních bytech
 4. Výzvy k odstranění nedostatků v katastru nemovitostí
 5. Směrnice k rozdělování příspěvků pro sportovní a zájmovou činnost
 6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 59/1 v k.ú. Velký Grunov
 7. Žádost o prodej pozemku p.č. 215/2 v k.ú. Brniště
 8. Apollo Metal – žádost o vyjádření ke stavebním úpravám objektu zinkovny a kanalizace s ČOV
 9. Rozpočtová opatření za rok 2010
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta obce Brniště