487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 30. zasedání ZO Brniště konaného dne 29. 5. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Pojištění majetku obce
 3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012 a zprávy o kontrole hospodaření
 4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brniště
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
 6. Schválení dodavatele na akci „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ ve Velkém Grunově“ na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
 7. Žádost o příspěvek na automobil pro terénní zdravotní služby
 8. Prodeje pozemků, záměry prodeje pozemků
 9. Různé
 10. Informace starosty
 11. Diskuze
 12. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta