487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 31. zasedání ZO Brniště konaného dne 26. 6. 2013 od 17 hodin v areálu Lesního zátiší v Brništi.

  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2013
  3. Žádost o udělení souhlasu se vstupem do honebního společenstva MS Svornost Pertoltice
  4. Stanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele výstavby mostku M-06 na Brnišťském potoce
  5. Prodej pozemků p.č. 708,432/2 v k.ú. Hlemýždí
  6. Různé
  7. Informace starosty
  8. Diskuze
  9. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta