487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 32. zasedání ZO Brniště konaného dne 28. 8. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Komerční banka Česká Lípa – nabídka zhodnocení vkladů
 3. Rozpočtová opatření č. 6/2013
 4. Schválení dodavatele stavby mostku M-06 na Brnišťském potoce.
 5. Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEPS a.s., el. vedení Babylon – Bezděčín
 6. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – občané
 7. Žádost o koupi části pozemku p.č. 94/11 v k.ú. Hlemýždí
 8. Žádost o podporu protidrogových služeb, občanské sdružení Most k naději o.s. a Advaita o.s.
 9. Provozní řád Víceúčelového hřiště v Brništi
 10. Různé
 11. Informace starosty
 12. Diskuze
 13. Závěr