487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 33. zasedání ZO Brniště konaného dne 25. 9. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 7/2013
 3. Rozhodnutí o nabídce KB na zhodnocení vkladů obce
 4. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území obce Brniště
 5. Povodňový plán obce Brniště
 6. Projednání realizace multifunkční místnosti OÚ čp. 102
 7. Schválení kupní smlouvy – p.p.č. 1575/1 díl a od Římskokatolické farnosti Brniště
 8. Schválení smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků – výstavba chodníku ve Velkém Grunově
 9. Informace starosty
 10. Diskuze
 11. Závěr