487 850 193 obec@brniste.cz

ve středu 26. února 2014

od 17. hodin na sále KD Brniště

 Program:

  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Schválení smlouvy s pořizovatelem změny č. 1 ÚP Brniště
  3. Vnitřní směrnice pro schválení účetní závěrky
  4. Stanovení komise pro výběrové řízení na akci výstavba chodníků ve Velkém Grunově a v Brništi
  5. Různé
  6. Informace starosty
  7. Diskuze
  8. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta