487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 4. zasedání ZO Brniště konaného dne 23. 2. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Schválení programu jednání, jmenování ověřovatelů zápisu
 2. Schválení kulturního programu na pouť 2011
 3. BJB – žádost o podporu akce regionální setkání mládeže
 4. Statické posouzení knihovny ve Velkém Grunově na p. č. 55
 5. Žádost o odkup p. č. 215/2 v k. ú. Brniště
 6. Žádost o odkup – výměnu pozemků ve Velkém Grunově
 7. Žádost o pronájem pozemku p. č. 77/1 v Hlemýždí
 8. Žádost o vydání souhlasu s přípojkou vody a vedení NN přes p. č. 631/1 v k. ú. Hlemýždí
 9. Informace
  • podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK
  • program č. 20
  • program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 10. Různé
  • žádost o fin. příspěvek na sportovní činnost
  • návrh na zrušení usnesení z 36. zasedání ZO dne 1. 3. 2010
  • prodej pozemku č. 344/3 a st. 25/2 v k. ú. Luhov u Mimoně
 11. Diskuze
 12. Usnesení a závěr