487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 7. zasedání ZO Brniště konaného dne 25. 5. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R.
 3. Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregionu Podralsko
 4. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti mezi ČR a Obcí Brniště
 5. Projekt „Varovné systémy administrované Euroregionem Nisa z OP MŽP 1.31
 6. Žádost o vyčištění obtokového kanálu od naplavenin p.č. 1238 ve vlastnictví obce Brniště po loňských záplavách
 7. Žádosti o koupi části pozemku p.č.344/3 v k.ú. Luhov u Mimoně
 8. Požadavek FK Brniště na vybudování nového zázemí na hřišti ve Velkém Grunov
 9. Seznámení s projektem Podralského nadačního fondu „Stezka hastrmanů“
 10. Informace starosty
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta