487 850 193 obec@brniste.cz

Společnost KB Blok, nabízí slevu 25 % oblastem zasažených povodněmi. Více informací v letáku.